Truyền Công

Phái Võ Đang, đời đời truyền công phu nội gia Võ Đang trong Đạo giáo. Phương pháp truyền công, trải qua mấy trăm năm đã vang danh khắp chốn giang hồ. Nhận ra sức mạnh của tuyệt học, dần dần khắp các môn phái đều tu luyện phương pháp này để hoàn thiện nội tức, từ đó dễ dàng lĩnh ngộ các chiêu thức môn phái.

Bước 1: Đến trước Trưởng Môn của bất kì môn phái nào

Đối với người chưa Truyền Công lần nào cần nhận nhiệm vụ "P.pháp truyền công". Sau khi nhận xong nhiệm vụ sẽ có được kĩ năng Truyền Công alt

alt

Bước 2: Tạo tổ đội hai người cùng với người chơi bạn muốn Truyền Công. Nhấp chọn kĩ năng ngồi thiền alt

alt

Bước 3: Nhấp chọn người bạn muốn truyền công, chọn kĩ năng Truyền Công


Mỗi ngày , một người chơi có thể truyền công cho người khác 10 lần và nhận 10 lần truyền công từ người khác.

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan