Nhà lao

Tội phạm gây nhiều án mạng trong giang hồ sẽ bị quan phủ ra sức truy nã, tống vào nhà lao! Xã hội công bằng và phải trái trắng đen được phân định rất rạch ròi, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

alt Vào nhà lao

Khi điểm giết chóc của người chơi lớn hơn tương đương 30 sẽ lập tức bị bắt vào nhà lao. Trong nhà lao không thể dùng bất cứ kỹ năng gì, cũng không thể chuyển phát. Đến khi điểm giết chóc nhỏ hơn tương đương 20 sẽ thoát khỏi nhà lao.

alt

alt Điểm tàn sát

Sau khi truy sát người chơi khác sẽ tăng điểm tàn sát. Cần chú ý nếu người chơi bị giết có lv chênh lệch với bản thân càng lớn thì điểm tàn sát tăng càng nhiều. Mở giao diện nhân vật để kiểm tra điểm giết chóc hiện tại.

alt

alt Giảm điểm tàn sát

- Nhân vật bị người chơi khác giết, điểm giết chóc sẽ giảm, mỗi lần sẽ giảm 1 điểm, không tồn tại chênh lệch lv.

- Lấy nhân vật online làm tiền đề, cứ 1 thời gian sẽ giảm 1 lần điểm giết chóc đến khi về 0.

- Người chơi bị bắt vào tù có thể chơi xúc xắc với tù nhân trong ngục để giảm điểm giết chóc, đoán đúng số xúc xắc được giảm lượng điểm giết chóc nhất định.

alt

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan