Kĩ năng sống

Kỹ năng sống là một trong những tính năng nổi bật, giúp quý nhân sĩ chế tạo ra trang bị có thuộc tính cao, những vũ khí có sức mạnh thần kỳ hay những thuốc trị thương có khả năng phục hồi sinh lực, nội lực. Đặc biệt: Kỹ năng sống trong game là một cách thức quan trọng để có được bạc.

Sau khi vào game có thể nhấn phím tắt "H" hoặc nhấp vào icon phía phải giao diện để mở giao diện kỹ năng sống. Nhấn hình tương ứng sẽ mất 1 lượng bạc nhất định để học kỹ năng sống, tuy không hạn chế số kỹ năng học nhưng học càng nhiều kỹ năng sống thì số tiền tiêu càng cao. Vậy nên quý nhân sĩ hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi học.

Kỹ năng sống chia thành 4 loại lớn: rèn, thuộc da, mộc, may, vật liệu mỗi loại cần dùng đến đều có thể có được ở 4 khu sinh hoạt trong thành chính.

alt

alt

{tab=Rèn}

alt Rèn

Quá trình đúc chia làm 4 bước thăm dò, đào, luyện, rèn.

1. Thăm dò

Người chơi có thể mua máy thăm dò ở chỗ người quản lý khu khai khoáng để tìm khoáng thạch.

alt

Mua máy thăm dò

alt

Thăm dò quặng

2. Đào

Khi khoáng thạch xuất hiện, kích vào khoáng thạch để khai thác (khoáng thạch có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

3. Luyện

Sau khi hoàn tất khai khoáng, dùng kỹ năng dung luyện để gia công chế tác khoáng thạch thành khối (thành phẩm giai đoạn này có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

4.Rèn

Dùng kỹ năng rèn cần tiêu hao 3 loại vật liệu kim loại, thuộc da, gỗ để làm chế phẩm (chế phẩm có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

 {tab=Thuộc da}

 alt Thuộc da

Thuộc da bao gồm 4 bước săn, lột da, da, chế da

1. Săn

Người chơi có thể mua bẫy ở chỗ nhân viên quản lý khu săn bắt, đặt bẫy sau 1 thời gian mới bắt được thú săn.

alt

Mua bẫy thú

alt

Đặt bẫy thú

2. Lột da

Khi thú bị bắt, nhấn thú săn để tiến hành lột da (da lột được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

3. Da

Sau khi lột da xong dùng kỹ năng thuộc da để gia công thành thuộc da (thành phẩm có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

4.Thợ Da

Dùng kỹ năng chế tác sẽ tiêu hao 3 loại vật liệu kim loại, thuộc da, vải để chế da (chế phẩm có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

 {tab=Mộc}

 alt Mộc

Mộc chia là 4 bước trồng, chặt, khắc, mộc

1. Trồng

Người chơi có thể mua hạt giống ở chỗ nhân viên quản lý lâm trường, sau khi gieo cần 1 thời gian để cây mọc.

alt

Mua cây giống

alt

Trồng cây giống

2. Chặt

Sau khi cây mọc, nhấn gỗ để tiến hành chặt (gỗ có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

3. Khắc

Khi chặt xong gỗ, dùng kỹ năng khắc để chế tác vật liệu gỗ (thành phẩm có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

4. Mộc

Dùng kỹ năng thợ rèn sẽ tiêu hao gỗ, thuộc da, vải để chế tác chế phẩm (chế phẩm có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ), đồng thời có thể tiêu hao các trang bị như bản đồ, rèn khoáng thạch, chế tác giày, thắt lưng ...

alt

 {tab=May}

 alt May

May chia làm 4 bước ruộng, hái, dệt vải, may vá

1. Ruộng

Người chơi có thể mua hạt giống ở chỗ nhân viên quản lý nông trường, sau khi canh tác cần đợi 1 thời gian để cây mọc.

alt

Mua hạt giống

alt

Gieo hạt

2. Hái

Khi cây mọc lên nhấn cây trồng để hái (cây trồng có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

3. Dệt

Sau khi hái cây trồng xong dùng kỹ năng dệt vải để gia công vải (thành phẩm có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ).

alt

4. May vá

Dùng kỹ năng thợ rèn sẽ tiêu hao gỗ, thuộc da, vải để chế tác chế phẩm (chế phẩm có được có thể dùng để quyên tặng kỹ thuật thế giới hoặc dùng trong chuỗi n.vụ), đồng thời có thể tiêu hao các trang bị như bản đồ, rèn khoáng thạch, chế tác giày, thắt lưng ...

alt

 {tab=Chế tạo}

 alt Chế tạo trang bị

• Đúc: Vũ khí, ám khí, vòng trụy

• Thuộc da: Mũ, giáp tay

• Mộc: Giày, thắt lưng

• May: Áo, quần

Khi học đến mức độ yêu cầu có thể chế tạo trang bị

alt

Bản vẽ có được thông qua việc tham gia võ lâm bí cảnh

alt

Tại NPC Danh Vọng có thể đổi bản vẽ và Ngọc chế tạo

alt

Bản vẽ

alt

Ngọc chế tạo

 {tab= H. lực và T.lực}

 alt Hoạt lực và tinh lực

Nhân vật dùng kỹ năng sống cần tiêu hao điểm hoạt lực và tinh lực nhất định. Điểm hoạt lực và tinh lực có thể đến chỗ người quản lý các khu sinh hoạt để dùng bạc đổi lấy.

1. Mua tài nguyên ở các khu sản xuất tương ứng sẽ tiêu hao hoạt lực của người chơi (VD: thăm dò, săn, trồng, ruộng).

2. Trong quá trình có được tài nguyên cần tiêu hao tinh lực của người chơi (VD: đào, lột da, chặt, hái).

3. Quá trình gia công tài nguyên thành gia công phẩm cần tiêu hao hoạt lực của người chơi (VD: luyện, da, khắc, dệt ).

4. Quá trình chế tác gia công phẩm thành thành phẩm cần tiêu hao tinh lực của người chơi (VD: rèn, thợ da, mộc, may vá)

alt

Đổi hoạt lực, tinh lực ở NPC

Bách Sự Thông

 {/tabs}

Tin tức liên quan