Hệ thống trang bị

Trang bị của "Độc Cô Cửu Kiếm" dựa theo ý tưởng võ học, trang bị đa dạng nhiều chủng loại giúp người chơi dễ dàng trên con đường hành hiệp của mình, hình ảnh tái hiện chân thực phong cách võ hiệp.

{tab=Phân loại t.bị}

alt Phẩm chất trang bị

Trang bị trong độc cô cửu kiếm chia làm 6 loại: trắng, lục, lam, tím, cam, đỏ.

Trang bị trắng và lục : là trang bị phổ thông, chỉ có các chỉ số cơ bản của các môn phái.

Trang bị lục: Gia tăng thêm thuộc tính cơ bản cần thiết của từng môn phái

Trang bị tím và cam :Ngoài gia tăng các thuộc tính như trang bị lục còn gia tăng các thuộc tính đặc biệt khác

Trang bị đỏ : Được coi là trang bị mạnh nhất vì có chỉ số thuộc tính vượt trọi hoàn toàn so với các trang bị khác

alt Cách sở hữu trang bị

1. Đánh quái có xác suất rơi trang bị nhất định

2. Mua ở chỗ NPC thợ may và thợ rèn, hoặc ở các NPC đặc biệt khác

3. Phần thưởng nhiệm vụ

4. Học kỹ năng tương ứng rồi tự chế tạo

5. Tham gia tầm bảo

6. Đánh Boss để nhận được trang bị giá trị

7. Đổi từ môn phái

Lưu ý: Mỗi trang bị đều yêu cầu 1 cấp độ nhất định có thể để con trỏ chuột vào trang bị để xem. Nếu không phù hợp hoặc không đủ yêu cầu nào đó sẽ có dòng đỏ ghi rõ.

Bộ trang bị

Trang bị bao gồm 10 trang bị theo các vộ phận cơ thể: vũ khí, ám khí, mũ, áo giáp, giáp chân, giầy, thắt lưng, giáp tay, vòng, trụy.

alt

Có những bộ trang bị có thể kích hoạt dòng ẩn khi mang đủ bộ.

Sau khi có được trang bị có thể tiến hành các thao tác tương ứng nâng cao thuộc tính trang bị, gồm cường hóa, tinh luyện, đục lỗ, khảm, tẩy sao ... Mở giao diện cường hóa để có thể theo tác

alt

{tab=Cường hóa}

alt Cường hóa trang bị

  • Tác dụng

Nâng cao thuộc tính cơ bản của trang bị, cấp cường hóa càng cao thì chỉ số càng cao

Nâng cao phẩm chất trang bị, sau khi cường hóa lên mức độ nhất định trang bị sẽ đổi phẩm chất lên phẩm chất cao hơn trắng thành lục,lục thành lam,lam thành tím, tím thành cam

  • Yêu cầu cường hóa

Vũ khí giáp sau khi c.hóa sẽ long lanh tỏa sang hơn. Từ 1 trang bị phổ thông chỉ cần cường hóa sẽ khiến bao kẻ ngưỡng mộ.

  • Quy trình Cường hóa

Vào giao diện cường hóa

Kéo trang bị cần cường hóa và cường hóa thạch vào ô tương ứng, kích "C.Hóa" phía dưới bên phải để hoàn thành cường hóa.

alt

Vật liệu cường hóa như sau

Cấp vật liệu

Tên

Cấp trang bị tương ứng

LV1

Đá cường hóa lv thấp

LV 1-39

LV2

Đá cường hóa lv cao

LV 40 trở lên

{tab=Tinh luyện}

alt Tinh luyện Trang Bị

Trang bị lv20 trở lên có thể tiến hành tinh luyện. Sau khi tinh luyện trang bị sẽ có được 1-3 thuộc tính gia tăng, nếu không hài lòng với thuộc tính hiện tại có thể tiêu hao đạo cụ để tinh luyện lại đến khi đạt chỉ số mong muốn

alt

Vật liệu tinh luyện liên quan như sau

Cấp v. liệu

Vật liệu

Cấp trang bị tương ứng

20

Cương thiết

1-20

30

Tinh thiết

1-30

40

Xích thiết

1-40

50

Ô thiết

1-50

60

Huyền thiết

1-60

70

Vẫn thiết

1-70

80

Hàn băng thiết

1-80

90

Kim tinh ngọc thiết

1-90

100

Long văn hắc tinh thiết

1-100

{tab=Khảm}

alt Khảm Trang Bị

Trang bị cấp 20 trở lên mới có thể tiến hành đục lỗ

Dùng vật liệu đục trang bị để đục, trên trang bị có lỗ mới có thể khảm các loại bảo thạch. Mỗi trang bị được đục tối đa 5 lỗ, 3 lỗ trước có được nhờ tiêu hao đá đục lỗ phổthông . Sau khi trang bị được đục 3 lỗ sẽ có thể tiêu hao đá đục lỗ đặc thù để có 2 lỗ tiếp theo.

Trang bị có thể đục lỗ: vũ khí, ám khí, mũ, áo giáp, giáp chân, giầy, thắt lưng, giáp tay, vòng, trụy.

alt

Vật liệu tinh luyện liên quan như sau

Cấp v.liệu đục lỗ phổ thông

Vật liệu

Cấp trang bị tương ứng

20

Trùy đồng

1-20

30

Trùy sắt

1-30

40

Trùy băng

1-40

50

Trùy xương thú

1-50

60

Trùy pha lê

1-60

70

Trùy tử mang

1-70

80

Trùy ly hỏa

1-80

90

Thất tinh diệu trùy

1-90

100

Lưỡng nghĩa thần trùy

1-100

Cấp vật liệu đục lỗ đặc thù

Vật liệu

Cấp trang bị tương ứng

20

Trùy lưu kim

1-100

Sau khi đục lỗ trang bị, có thể tiến hành khảm.

Tiêu hao vật liệu khảm (bảo thạch) để khảm, mỗi bộ phận nhân vật có thể khảm nhiều loại bảo thạch, bộ phận khác nhau sẽ có sự khác biệt.

alt

Các bộ phận có thể khảm bảo thạch cụ thể như sau:

 

Vũ khí

Giáp

Giầy

Giáp tay

Mã não

-

-

 

Hổ phách

-

-

-

San hô

-

-

-

Ngà voi

-

-

-

Trân châu

-

Phỉ thúy

-

Đá khổng tước

-

-

-

Đá cảm lãm

-

-

-

Đá hổ nhãn

-

-

-

Đá thạch lựu

-

-

-

Đá lam tinh

-

-

-

Đá nguyệt quang

-

-

-

Đá thanh kim

-

-

-

 

Giáp chân

Thắt lưng

Ám khí

Vòng

Trụy

Mã não

-

-

Hổ phách

-

San hô

-

Ngà voi

-

Trân châu

-

-

-

Phỉ thúy

-

-

-

Đá khổng tước

-

Đá cảm lãm

-

Đá hổ nhãn

-

Đá thạch lựu

-

Đá lam tinh

-

Đá nguyệt quang

-

Đá thanh kim

-

Vật liệu khảm:

Vật liệu

Cấp t.bị

Vật liệu

Cấp t.bị

Mã não lv1

20

Mã não lv4

50

Hổ phách lv1

20

Hổ phách lv4

50

San hô lv1

20

San hô lv4

50

Ngà voi lv1

20

Ngà voi lv4

50

Trân châu lv1

20

Trân châu lv4

50

Phỉ thúy lv1

20

Phỉ thúy lv4

50

Đá khổng tước lv1

20

Đá khổng tước lv4

50

Đá cảm lãm lv1

20

Đá cảm lãm lv4

50

Đá hổ nhãn lv1

20

Đá hổ nhãn lv4

50

Đá thạch lựu lv1

20

Đá thạch lựu lv4

50

Đá lam tinh lv1

20

Đá lam tinh lv4

50

Đá nguyệt quang lv1

20

Đá nguyệt quang lv4

50

Đá thanh kim lv1

20

Đá thanh kim lv4

50

Mã não lv2

30

Mã não lv5

60

Hổ phách lv2

30

Hổ phách lv5

60

San hô lv2

30

San hô lv5

60

Ngà voi lv2

30

Ngà voi lv5

60

Trân châu lv2

30

Trân châu lv5

60

Phỉ thúy lv2

30

Phỉ thúy lv5

60

Đá khổng tước lv2

30

Đá khổng tước lv5

60

Đá cảm lãm lv2

30

Đá cảm lãm lv5

60

Đá hổ nhãn lv2

30

Đá hổ nhãn lv5

60

Đá thạch lựu lv2

30

Đá thạch lựu lv5

60

Đá lam tinh lv2

30

Đá lam tinh lv5

60

Đá nguyệt quang lv2

30

Đá nguyệt quang lv5

60

Đá thanh kim lv2

30

Đá thanh kim lv5

60

Mã não lv3

40

Mã não lv6

70

Hổ phách lv3

40

Hổ phách lv6

70

San hô lv3

40

San hô lv6

70

Ngà voi lv3

40

Ngà voi lv6

70

Trân châu lv3

40

Trân châu lv6

70

Phỉ thúy lv3

40

Phỉ thúy lv6

70

Đá khổng tước lv3

40

Đá khổng tước lv6

70

Đá cảm lãm lv3

40

Đá cảm lãm lv6

70

Đá hổ nhãn lv3

40

Đá hổ nhãn lv6

70

Đá thạch lựu lv3

40

Đá thạch lựu lv6

70

Đá lam tinh lv3

40

Đá lam tinh lv6

70

Đá nguyệt quang lv3

40

Đá nguyệt quang lv6

70

Đá thanh kim lv3

40

Đá thanh kim lv6

70

{tab=Tẩy sao}

altTẩy Sao

 Trang bị có phẩm chất tinh xảo trở lên có thể rửa sao (bản thân trang bị tinh xảo trở lên đã random có 1 loại thuộc tính sao).Trang bị hoàn hảo bất kỳ đều có thể tẩy 1 loại sao, thuộc tính sao có thể tiêu hao đạo cụ rửa sao để tẩy lại.

alt

Vật liệu tẩy sao:

Cấp vật liệu

Tên

Cấp trang bị

1

Vân Văn Phù

1-39

2

Tinh Diệu Phù

40 trở lên

Thuộc tính gia tăng của bộ trang bị: Khi tập hợp đủ bộ trang bị sẽ gia tăng chỉ số thuộc tính của sao

Tên sao và thuộc tính đi kèm: 

Tên sao

Hiệu quả

Thất tinh – Thiên khu

Tăng tấn công nội công ngoại công

Thất tinh – Thiên toàn

Tăng hội tâm miễn giảm

Thất tinh – Thiên cơ

Tăng sinh mệnh và khí lực

Thất tinh – Thiên quyền

Tăng phòng thủ nội công

Thất tinh –Ngọc Hành

Tăng trị liệu gia tăng

Thất tinh –Khai Dương

Tăng phòng ngự ngoại công

Thất tinh–Dao quang

Tăng hội tâm ngoại công và nội công

{/tabs}

 Bách Sự Thông

Tin tức liên quan