Giao dịch KNB

Hệ thống giao dịch KNB trong Độc Cô Cửu Kiếm chủ yếu phục vụ cho các quý nhân sĩ cùng nhau đổi KNB và bạc. Tạo điều kiện cho quý nhân sĩ võ lâm căn cứ vào tỉ lệ giao dịch trong game, giúp người chơi lang bạt giang hồ thoải mái hơn !

Giao dịch KNB phân thành KNB mua vàoKNB bán ra. KNB sau khi giao dịch thành công, hệ thống sẽ gửi nhắc nhở vào mail.

Giá trị qui đổi trong giao dịch KNB là 1 Ngân phiếu = 10 KNB

alt

alt KNB mua vào

Nhấn "KNB mua vào" ở phía dưới sẽ hiện ra cửa sổ "Ủy thác mua vào", hãy nhập số KNB muốn mua và đơn giá đồng ý, sau khi xác nhận không có sai sót chọn "Xác nhận" là hoàn tất thao tác.

alt

alt KNB bán ra

Nhấn "KNB bán ra" ở phía dưới sẽ hiện ra cửa sổ "Ủy thác bán ra", hãy nhập số KNB muốn bán và đơn giá đồng ý, sau khi xác nhận không có sai sót chọn "Xác nhận" là hoàn tất thao tác.

alt

alt Ủy thác cá nhân

Nhấn danh sách "Ủy thác cá nhân" ở phía trên để mở giao diện ủy thác cá nhân, có thể tìm kiếm thông tin chi tiết giao dịch ủy thác. Nếu muốn hủy bỏ giao dịch xu có thể chọn mục giao dịch cần hủy bỏ sau đó chọn "Hủy bỏ" ở phía dưới là hoàn tất hủy bỏ.

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan