Bang phái

Gia nhập bang hội để kết bạn và tham gia các hoạt động của bang phái, tiêu diệt BOSS bang phái. Đồng thời mỗi bang đều có kĩ thuật riêng, chọn con đường nghiên cứu khác nhau sẽ nhận được các thuộc tính khác nhau. Hãy nhanh chóng gia nhập bang phái để nhận thêm thuộc tính, trợ giúp cho con đường xông pha giang hồ.

alt Gia nhập và lập bang phái

Có thể nhấn phím G để mở giao diện bang, hoặc nhấp vào biểu tượng phía phải màn hình. Nếu chưa gia nhập bang phái, có thể chọn 1 bang trong danh sách để gia nhập. Nếu muốn lập 1 bang phái, có thể click nút "Lập bang", khi lập bang cần tiêu hao 1 lượng bạc nhất định.

alt

alt

alt Giao diện bang phái

Giao diện chính sẽ hiện thị thông báo và tôn chỉ của bang phái đồng thời những thành viên có quyền hạn có thể tiến hành cài đặt tại đây.

Có thể xem thông tin của thành viên trong bang trên danh sách: cấp độ, môn phái, chức vị, thời gian on-off. Nhấn nút "Quyên" để góp tài sản cho bang phái.

alt

alt Quyền hạn

Trong giao diện này, những thành viên bang phái có quyền hạn có thể tiến hành sửa đổi, đây là cách quản lý bang phái chính.

alt

alt Kĩ thuật bang phái

Nhân viên quản lý bang có thể thông qua nâng cấp kĩ thuật bang để tăng thuộc tính cho toàn thành viên bang phái.

Nghiên cứu kĩ thuật cần tiêu hao 1 lượng điểm kĩ thuật và tài sản bang phái!

alt

alt Sự kiện bang phái

Ghi chép những việc phát sinh trong bang, nếu bạn muốn biết thông tin cụ thể có thể vào giao diện này để tìm kiếm.

alt Quy mô bang phái

Cung cấp các thông tin về quy mô bang, kĩ thuật bang và số thành viên của bang. Nhanh chóng mở rộng quy mô bang phái sẽ giúp bang phái lớn mạnh hơn.

alt

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan