Thiên thủy đoạt thành chiến

Đột Quyết tấn công, Ác Nhân Cốc vì thiên hạ đại nghĩa đến Thiên Thủy chống lại Đột Quyết. Nhưng trước trận đánh đánh ngoại tộc tất nhiên không thể thiếu quân lương. Thiên Thủy là thị trấn trọng yếu duy nhất ở vùng biên cương phía Tây Bắc. Thiên Thủy đang trong tay quân Tùy, Ác Nhân Cốc tình thế cấp bách, mạo hiểm dốc quân tấn công. Biết tin Thiên Thủy có biến, Hiệp Nghĩa Minh tức tốc đến hỗ trợ Tùy Quân cướp lại thành trì. Ác Nhân, Hiệp Nghĩa hai phe mâu thuẫn, đánh nhau giành quyền khống chế Thiên Thủy.

Quyền khống chế

Thiên Thủy ban đầu mặc định nằm trong tay quân Tùy, người chơi thuộc phe Ác Nhân vào thành tấn công, truy sát đại tướng quân Vũ Văn Thuật, có được quyền khống chế Thiên Thủy, tất cả các thế lực ở Thiên Thủy thay đổi thành phe Ác Nhân.

Lúc này, người chơi phe Ác Nhân có thể vào thành bổ sung nhu yếu phẩm hàng ngày, và làm n.vụ. Cần chú ý: sau khi phe Ác Nhân không chế được Thiên Thủy, người chơi phe Hiệp Nghĩa nếu đến tấn công, sau một thời gian nhất định, thành Thiên Thủy sẽ được mặc định thuộc về quân Tùy.

alt

Người chơi Hiệp Nghĩa vào tấn công thành, truy sát thủ lĩnh Ác Nhân Nam Cung Bất Phàm, đoạt quyền khống chế, mọi thế lực trong thành đổi thành quân Tùy. Lúc này người chơi Hiệp Nghĩa có thể vào thành bổ sung nhu yếu phẩm hàng ngày và làm n.vụ.

Chiến đấu nếu tử vong ở Thiên Thủy, người chơi sẽ trở về doanh địa tái sinh của mình. ( xem chi tiết )

Bách Sự Thông