Thiên niên tháp cổ

Trong thế giới võ hiệp của Độc Cô Cửu Kiếm có tòa Thiên Niên Cổ Tháp, niên đại của tháp cổ đã rất lâu rồi. Năm xưa hai đại hộ pháp của Di Lạc Giáo hai lần đại bại nhân vật Phong Vân thượng bối, Thiền Vân Đạt Ma - Phổ Nhất Đại Sư, bị đại sư trấn áp trong tháp cổ, tứ đại dị thủ vẫn luôn mưu đồ hồi phục nguyên khí trong Thiên Niên Cổ Tháp, tái xuất võ lâm Trung Nguyên.

alt

alt

Cổ tháp trên có 8 tầng, dưới có 8 tầng, địch binh trong tháp nhiều vô số, đường đi lắt léo nguy hiểm, khởi điểm là tầng 1, tầng càng cao địch càng hung hãn, tứ đại dị thủ ẩn náu ở tầng 7 trên, tầng 8 trên, tầng 7 dưới, tầng 8 dưới. Các vị đại hiệp muốn thâm nhập cổ tháp cần thận trọng

alt

Bản đồ Thiên Niên Cổ Tháp

alt

Boss các tầng của Thiên Niên Tháp Cổ

Bách Sự Thông