Kỹ thuật thế giới

Độc Cô Cửu Kiếm không phải là thế giới của một cá nhân, nhất cứ nhất động của mỗi nhân sĩ đều ảnh hưởng đến sự tồn vong của thiên hạ, trong đó kỹ thuật thế giới là một yếu tố trọng yếu.

Một kỹ thuật nào đó sau khi được phát hiện và quyên tặng, kích hoạt sẽ giúp toàn bộ người chơi trong máy chủ đó đồng thời được hưởng lợi từ thuộc tính tương ứng. Người chơi kích hoạt kỹ thuật có được rất nhiều phần thưởng, tên người chơi phát hiện ra sẽ được nêu trong bảng kỹ thuật gây bất ngờ cho người chơi!

Nhấn "N"hoặc chọn "Kỹ thuât" ở góc dưới bên phải giao diện game để mở giao diện kỹ thuật

alt

alt Phát hiện kỹ thuật

alt

Người chơi thông qua hành vi hàng ngày trong game sẽ có xác suất nhất định kích hoạt kỹ thuật tương ứng với hành vi. Ví dụ :

Để phát hiện đc kỹ thuật thế giới Tu hành-1 ta đánh quái cấp 20 – 30 sẽ có cơ hội phát hiện ra kỹ năng đó

Lưu ý: Đây là một kỹ thuật rất quan trọng nếu quý nhân sĩ muốn tăng cấp từ 30 lên 40 thì cần phải phát hiện và kích hoạt kĩ thuật này

alt Quyên tặng kỹ thuật

Sau khi kỹ thuật được phát hiện, người chơi có thể chọn 1 mục kỹ thuật nào đó tiến hành quyên tặng để kích hoạt kỹ thuật đó. Quyên tặng kỹ thuật cần tiêu hao vật liệu, vật liệu có được thông qua n.vụ thường nhật hoặc dùng kỹ năng sống để chế tác. Quyên tặng kỹ thuật thế giới sẽ được rất nhiều exp, danh vọng và bạc.

alt

alt Kích hoạt kỹ thuật

Mục kỹ thuật nào đó sau khi được kích hoạt thì tất cả người chơi trong máy chủ đó sẽ đồng thời được hưởng lợi từ thuộc tính tương ứng.

alt

Ngoài ra cùng với sự phát triển của kỹ thuật thế giới và các loại kỹ thuật được phát hiện đến 1 mức độ nhất định sẽ nâng cao tiến độ phát triển của người chơi, người chơi có thể có được lợi ích lớn hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Nhân vật mới vào có thể trực tiếp hưởng lợi từ sự phát triển của kỹ thuật, giúp cho nhân vật mới có thể hòa nhập tập thể game nhanh hơn.Và để nắm được hết các tính năng của game thì ta phải kích hoạt thật nhiều Kỹ thuật thế giới.

alt

Để thăng cấp Kỹ Năng Sống thì phải kích hoạt được kỹ thuật Tu hành kỹ nghệ

alt

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan