Bí kíp thất truyền

Trong Độc Cô Cửu Kiếm có kĩ năng võ học giúp quý nhân sĩ lĩnh ngộ các loại chiêu thức, thông qua việc nghiên cứu các bí kíp. Ngoài cái duyên nhặt được các bí kíp quý giá còn phải dựa vào nội tức thâm hậu của mỗi người

{tab=Võ học}

Hệ thống võ học gồm: Tàng Kinh Các, chiêu thức, minh tưởng và thái lục.

alt

alt Tàng Kinh Các

Là nơi cất giữ các bí kíp võ học, những bí kíp này nhận được thông qua Truyền thụ Môn phái, thám hiểm giang hồ, truy nã hung phạm, hoàn thành nhiệm vụ...

alt

alt Lĩnh ngộ võ học

Sử dụng Nội tức để nghiên cứu bí kíp, khi nghiên cứu có cơ hội lĩnh ngộ chiêu thức trong bí kíp. Nghiên cứu càng kĩ, cơ hội lĩnh ngộ càng lớn.

alt

alt Chiêu thức

Có thể xem những chiêu thức đã học trong danh sách chiêu thức. Kéo những chiêu thức này lên thanh tắt để sử dụng.

alt

alt Minh Tưởng

Minh tưởng là quá trình tu luyện để lĩnh ngộ võ học cao thâm. Tiêu hao Đan Điền để tăng cơ hội lĩnh ngộ. Người chơi phải đạt cấp nhất định mới có thể tiến hành Minh tưởng.

alt

alt Sao chép

Tức là tự sao chép những chiêu thức hoặc Tuyệt học đã học được thành bí kíp võ học, sau đó giao dịch truyền thụ cho người khác.

alt

{tab=Thu thập}

alt Cách thu thập bí kíp

  • Cách 1 : Mua ở shop danh vọng

alt

Npc danh vọng ở các bản đồ môn phái

alt

  • Cách 2 : Tham gia các hoạt động võ lâm như : Mật cảnh Thành Đô, Mật cảnh Hàn Châu, Mật cảnh Lạc Dương, Mật cảnh Thiên Thuỷ. Khi vào trong các mật cảnh này nếu giết Boss đều có xác xuất nhận được bí kíp

alt

  • Cách 3 : Tham gia đánh Boss trong các hang động môn phái cũng có xác xuất nhận được bí kíp

alt

  • Cách 4 : Bạn có thể sao chép bí kíp đã có để bán lại cho người chơi khác

alt

 {tab=Nội công}

 alt Bí kíp nội công

Bí kíp thất truyền được chia làm hai loại là nội công và ngoại công. Đặc biệt là bí kíp :"Lục mạch thần kiếm" được chia nhỏ là sáu phần, chứa rất nhiều tinh hoa võ học. Lĩnh ngộ thuần thục có thể đạt đến cảnh giới võ thuật đỉnh cao.  

Tên bí kíp

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp

Mô tả kĩ năng

Thanh nang thư

alt

Khư bệnh

1

Trong 6 giây, mỗi 1 giây hồi phục 5% sinh lưc

2

Trong 6 giây, mỗi 1 giây hồi phục 5% sinh lưc

3

Trong 3 giây, mỗi 0,5 giây hồi phục 10% sinh lưc

4

Trong 6 giây, mỗi 0,5 giây hồi phục 15% sinh lưc

Hấp tinh đại pháp

alt

Hấp Nguyên

1

Trong 6 giây, mỗi 1 giây hồi phục 5% sinh lưc

2

Trong 6 giây, mỗi 1 giây hồi phục 5% sinh lưc

3

Trong 3 giây, mỗi 0,5 giây hồi phục 10% sinh lưc

4

Trong 6 giây, mỗi 0,5 giây hồi phục 15% sinh lưc

Tử Hà Thần Công

alt

Tử khí đông lai

1

Trong 6 giây, mỗi 1 giây hồi phục 5% khí kinh

2

Trong 6 giây, mỗi 1 giây hồi phục 10% khí kinh

3

Trong 3 giây, mỗi 0,5 giây hồi phục 10% khí kinh

4

Trong 3 giây, mỗi 0,5 giây hồi phục 10% khí kinh

Bách Thảo Kinh

alt 

Hoạt thể hóa ứ

1

Nhanh chóng hồi phục 20 điểm thể lực

2

Nhanh chóng hồi phục 40 điểm thể lực

3

Nhanh chóng hồi phục 60 điểm thể lực

4

Nhanh chóng hồi phục 80 điểm thể lực

Hóa Công Đại Pháp

alt

Hoá công

1

Tăng miễn giảm bạo kích 50 điểm

2

Tăng miễn giảm bạo kích 100 điểm

3

Tăng miễn giảm bạo kích 150 điểm

4

Tăng miễn giảm bạo kích 200 điểm

Thiết Bố Sam

alt

Thiết bố sam

1

Giảm tổn hại 30%, trong 15 giây

2

Giảm tổn hại 40%, trong 15 giây

3

Giảm tổn hại 50%, trong 15 giây

4

Giảm tổn hại 60%, trong 15 giây

Tẩy Tủy Kinh

alt

Tẩy tủy

1

Loại bỏ tác dụng hạn chế di chuyển, trong 4 giây miễn dịch các hiệu quả khống chế

2

Loại bỏ tác dụng hạn chế di chuyển, trong 6 giây miễn dịch các hiệu quả khống chế

3

Loại bỏ tác dụng hạn chế di chuyển, trong 8 giây miễn dịch các hiệu quả khống chế

4

Loại bỏ tác dụng hạn chế di chuyển, trong 10 giây miễn dịch các hiệu quả khống chế

Dịch Cân Kinh

alt 

Dịch gân

1

Trong 2 giây miễn dịch với tất cả sát thương

2

Trong 3 giây miễn dịch với tất cả sát thương

3

Trong 4 giây miễn dịch với tất cả sát thương

4

Trong 5 giây miễn dịch với tất cả sát thương

 {tab=Ngoại công}

 alt Bí kíp ngoại công

Bí kíp thất truyền được chia làm hai loại là nội công và ngoại công. Đặc biệt là bí kíp :"Lục mạch thần kiếm" được chia nhỏ là sáu phần, chứa rất nhiều tinh hoa võ học. Lĩnh ngộ thuần thục có thể đạt đến cảnh giới võ thuật đỉnh cao. 

Tên bí kíp

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp

Mô tả kĩ năng

Lực Phá I

alt 

Lực phá sơn hà

1

Tăng lực đạo 23 điểm

2

Tăng lực đạo 46 điểm

Hoán hình I

alt 

Di bộ hoán hình

1

Tăng thân pháp 42 điểm

2

Tăng thân pháp 84 điểm

Hộ thể I

alt

Man ngưu hộ thể

1

Tăng thể chất 39 điểm

2

Tăng thể chất 87 điểm

Tụ Tinh I

alt

Tụ tinh hội thần

1

Tăng tinh thần 45 điểm

2

Tăng tinh thần 50 điểm

Tu Thân I

alt

Tu thân dưỡng sinh

1

Tăng gân cốt 41 điểm

2

Tăng gân cốt 83 điểm

Nạp Nguyên I

alt

Điều tức nạp nguyên

1

Tăng nguyên khí 21 điểm

2

Tăng nguyên khí 42 điểm

Kiên Trận I

alt

Kiên trận chi thể

1

Tăng thủ ngoại công 250 điểm

2

Tăng thủ ngoại công 500 điểm

Cố trận I

alt

Cố trận chi nguyên

1

Tăng thủ ngoại công 250 điểm

2

Tăng thủ ngoại công 500 điểm

Lực Phá II

alt 

Chân lực phá sơn hà

1

Tăng lực đạo 31 điểm

2

Tăng lực đạo 62 điểm

3

Tăng lực đạo 93 điểm

4

Tăng lực đạo 125 điểm

Hoán hình II

alt 

Chân di bộ hoán hình

1

Tăng thân pháp 51 điểm

2

Tăng thân pháp 102 điểm

3

Tăng thân pháp 153 điểm

4

Tăng thân pháp 205 điểm

Hộ thể II

alt 

Chân man ngưu hộ thể

1

Tăng thể chất 50 điểm

2

Tăng thể chất 100 điểm

3

Tăng thể chất 150 điểm

4

Tăng thể chất 200 điểm

Tụ Tinh II

alt 

Chân tụ tinh hồi thần

1

Tăng tinh thần 55 điểm

2

Tăng tinh thần 110 điểm

3

Tăng tinh thần 165 điểm

4

Tăng tinh thần 220 điểm

Tu Thân II

alt 

Chân tu thân dưỡng thể

1

Tăng gân cốt 50 điểm

2

Tăng gân cốt 100 điểm

3

Tăng gân cốt 150 điểm

4

Tăng gân cốt 200 điểm

Nạp Nguyên II

alt 

Chân điều tức nạp nguyên

1

Tăng nguyên khí 30 điểm

2

Tăng nguyên khí 60 điểm

3

Tăng nguyên khí 90 điểm

4

Tăng nguyên khí 120 điểm

Kiên Trận II

alt

Chân kiên trận chi thể

1

Tăng ngoại công thủ 500 điểm

2

Tăng ngoại công thủ 1000 điểm

3

Tăng ngoại công thủ 1500 điểm

4

Tăng ngoại công thủ 2000 điểm

Cố trận II

alt

Cố trận chi nguyên

1

Tăng nội công thủ 500 điểm

2

Tăng nội công thủ 1000 điểm

3

Tăng nội công thủ 1500 điểm

4

Tăng nội công thủ 2000 điểm

 {tab=L.mạch thần kiếm}

alt Lục mạch thần kiếm

Bí kíp thất truyền được chia làm hai loại là nội công và ngoại công. Đặc biệt là bí kíp :"Lục mạch thần kiếm" được chia nhỏ là sáu phần, chứa rất nhiều tinh hoa võ học. Lĩnh ngộ thuần thục có thể đạt đến cảnh giới võ thuật đỉnh cao. 

Tên bí kíp

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp

Mô tả kĩ năng

Thiếu Thương Kiếm Phổ

alt 

Thiếu thương kiếm

1

Làm mục tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 60% sát thương lực đạo và 1 % sát thương công lực, đồng thời giảm 10% thân pháp của mục tiêu

2

Làm mục tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 80% sát thương lực đạo và 2% sát thương công lực, đồng thời giảm 15% thân pháp của mục tiêu

3

Làm mục tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 100% sát thương lực đạo và 3% sát thương công lực, đồng thời giảm 20% thân pháp của mục tiêu

4

Làm mục tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 120% sát thương lực đạo và 4% sát thương công lực, đồng thời giảm 25% thân pháp của mục tiêu

5

Làm mục tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 140% sát thương lực đạo và 5% sát thương công lực, đồng thời giảm 30% thân pháp của mục tiêu

alt 

Thiếu thương tâm kinh

1

Tăng 2% lực đạo

2

Tăng 4% lực đạo

3

Tăng 6% lực đạo

4

Tăng 8% lực đạo

5

Tăng 10% lực đạo

Thương Dương Kiếm Phổ

alt 

Thương dương kiếm

1

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 60% sát thương thân pháp và 1 % sát thương công lực, đồng thời giảm 10% tinh thần của m.tiêu

2

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 80% sát thương thân pháp và 2% sát thương công lực, đồng thời giảm 15% thể chất của m.tiêu

3

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 100% sát thương thân pháp và 3% sát thương công lực , đồng thời giảm 20% thể chất của m.tiêu

4

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 120% sát thương thân pháp và 4% sát thương công lực, đồng thời giảm 25% thể chất của m.tiêu

5

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 140% sát thương thân pháp và 5% sát thương công lực, đồng thời giảm 30% thể chất của m.tiêu

alt 

Thương dương tâm kinh

1

Tăng thân pháp 2%

2

Tăng thân pháp 4%

3

Tăng thân pháp 6%

4

Tăng thân pháp 8%

5

Tăng thân pháp 10%

Trung Xung Kiếm Phổ

alt 

Trung xung kiếm

1

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 60% sát thương thể chất và 1 % sát thương công lực, đồng thời giảm 10% tinh thần của m.tiêu

2

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 80% sát thương thể chất và 2% sát thương công lực, đồng thời giảm 15% tinh thần của m.tiêu

3

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 100% sát thương thể chất và 3% sát thương công lực, đồng thời giảm 20% tinh thần của m.tiêu

4

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 120% sát thương thể chất và 4% sát thương công lực, đồng thời giảm 25% tinh thần của m.tiêu

5

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản với 140% sát thương thể chất và 5% sát thương công lực, đồng thời giảm 30% tinh thần của m.tiêu

alt 

Trung xung tâm kinh

1

Tăng thể chất 2%

2

Tăng thể chất 4%

3

Tăng thể chất 6%

4

Tăng thể chất 8%

5

Tăng thể chất 10%

Quan Xung Kiếm Phổ

alt 

Quan xung kiếm

1

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 60% sát thương tinh thần và 1 % sát thương công lực, đồng thời giảm 10% nguyên khí của m.tiêu

2

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 80% sát thương tinh thần và 2% sát thương công lực, đồng thời giảm 15%  nguyên khí  của m.tiêu

3

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 100% sát thương tinh thần và 3% sát thương công lực, đồng thời giảm 20% nguyên khí của m.tiêu

4

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 120% sát thương tinh thần và 4% sát thương công lực, đồng thời giảm 25% nguyên khí của m.tiêu

5

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 140% sát thương tinh thần và 5% sát thương công lực, đồng thời giảm 30% nguyên khí của m.tiêu

alt 

Quan xung tâm kinh

1

Tăng tinh thần 2%

2

Tăng tinh thần 4%

3

Tăng tinh thần 6%

4

Tăng tinh thần 8%

5

Tăng tinh thần 10%

Thiếu xung kiếm phổ

alt 

Thiếu xung kiếm

1

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 60% sát thương nguyên khí và 1 % sát thương công lực, đồng thời giảm 10% gân cốt của m.tiêu

2

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 80% sát thương nguyên khí và 2% sát thương công lực, đồng thời giảm 15% gân cốt của m.tiêu

3

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nôi công cơ bản với 100% sát thương nguyên khí và 3% sát thương công lực, đồng thời giảm 20% gân cốt của m.tiêu

4

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 120% sát thương nguyên khí và 4% sát thương công lực, đồng thời giảm 25% gân cốt của m.tiêu

5

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 140% sát thương nguyên khí và 5% sát thương công lực, đồng thời giảm 30% gân cốt của m.tiêu

alt 

Thiếu xung tâm kinh

1

Tăng nguyên khí 2%

2

Tăng nguyên khí 4%

3

Tăng nguyên khí 6%

4

Tăng nguyên khí 8%

5

Tăng nguyên khí 10%

Thiếu Trạch Kiếm Phổ

alt 

Thiếu trạch kiếm

1

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 60% sát thương gân cốt và 1 % sát thương công lực, đồng thời giảm 10% đạo lực của m.tiêu

2

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 80% sát thương gân cốt và 2% sát thương công lực, đồng thời giảm 15% gân cốt của m.tiêu

3

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 100% sát thương gân cốt và 3% sát thương công lực, đồng thời giảm 20% đạo lực  của m.tiêu

4

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 120% sát thương gân cốt và 4% sát thương công lực, đồng thời giảm 25% đạo lực của m.tiêu

5

Làm m.tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 140% sát thương gân cốt và 5% sát thương công lực, đồng thời giảm 30% đạo lực của m.tiêu

 

alt 

Thiếu trạch tâm kinh

1

Tăng gân cốt 2%

2

Tăng gân cốt 4%

3

Tăng gân cốt 6%

4

Tăng gân cốt 8%

5

Tăng gân cốt 10%

Ngoài ra còn rất nhiều Bí kíp khác...Hãy cùng đón chờ trong thời gian tới

{/tabs}

 Bách Sự Thông

Tin tức liên quan