Miền Biên Ải

Người thợ rèn vì thương nhớ đứa con trai, hứa sẽ dùng hết tâm huyết tạo ra thần binh cho lục đại môn phái, nếu ai có được tin tức của con lão. Đúng lúc bế tắc, "Hòa thượng điên" gợi ý tới Mã Bang Tây Vực tìm thầy bói, dùng pha lê thôi miên để quay lại – biên ải Tây Bắc. Lúc này đúng vào đêm khuya, thích khách Đột Quyết tập kích, khung cảnh hỗn loạn, khi tìm thấy Tiên phong-con trai người thợ rèn, hắn đã trọng thương! Trong lúc nguy cấp, Tiên phong cầu xin đánh bại thích khách Đột Quyết giải cứu Đại Doanh!

alt Phần thưởng hoạt động

Chiến thắng thích khách Đột Quyết ở miền biên ải Tây Bắc, nhận được nhiều loại vật phẩm giá trị

alt Đẳng cấp tham gia

Cấp yêu cầu: lv27 trở lên

alt Thời gian hoạt động

Không giới hạn số lần vào

alt Tham gia Miền Biên Ải

Người chơi từ LV 27 trở lên, vào phụ bản ở thầy bói Tây Vực (432, 550) tại một trong ba thành chính

alt

Vào Miền Biên Ải ở các thành chính

alt

Vào nhanh thông qua tab sự kiện-Phụ bản-Miền biên ải

alt

Lựa chọn hình thức vào phụ bản

Tại Miền Biên Ải, người chơi phải vượt qua 2 Boss: Vô Ảnh, Cơ Vô Mệnh. Tiêu diệt Cơ Vô Mệnh, người chơi đã hoàn thành phụ bản, và nhận được rất nhiều kinh nghiệm và phần thưởng giá trị.

alt

Vô Ảnh-Quỷ truy mệnh

alt

Cơ Vô Mệnh-Hồ ly Ngọc Diện

alt

Đối thoại với NPC để rời khỏi phụ bản

Bách Sự Thông