Động Vô Danh

Hung đồ bang Đồng Tiền hoành hành nhiều năm, hãm hại những thôn làng xung quanh cùng thương nhân qua đường khiến bách tính hoang mang sợ hãi. Quan phủ nhiều lần điều binh tiêu diệt nhưng đều thất bại thảm hại, vì vậy đã cho đăng cáo thị thưởng lớn cho ai bắt được hung phạm của bang Đồng Tiền. Hãy vào động Vô Danh truy bắt hung phạm về quy án!

alt Phần thưởng hoạt động

Chiến thắng các quái thú trong Động Vô Danh, nhận được nhiều loại vật phẩm giá trị

alt Đẳng cấp tham gia

 Cấp yêu cầu: lv15 trở lên

alt 

Thời gian hoạt động

 

 Không giới hạn số lần vào

alt Tham gia Động Vô Danh

Người chơi từ LV 15 trở lên vào phụ bản ở một trong ba thành chính (58, 148)

alt

Vào Động Vô Danh ở các thành chính

alt

Vào nhanh thông qua tab sự kiện-Phụ bản-Động Vô Danh

alt

Lựa chọn hình thức vào phụ bản

Tại Động Vô Danh, người chơi phải vượt qua 3 Boss: Sói huyết, Gấu xám, Hung phạm Bang Đồ. Tiêu diệt Hung phạm Bang Đồ, người chơi đã hoàn thành phụ bản, và nhận được rất nhiều kinh nghiệm và phần thưởng giá trị.

alt

Sói huyết

alt

Gấu xám

alt

Hung phạm Bang Đồ

alt

Đối thoại với NPC để rời khỏi phụ bản

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan