Hang Vạn Phật

Hang Vạn Phật

Hang Vạn Phật, địa danh vô cùng kì bí, chứa nhiều vật phẩm quý giá, nhưng nhiều cạm bẫy. Tuy nguy hiểm như vậy, nhưng anh hùng hảo hán khắp nơi vẫn đổ về nơi đây để săn tìm kho báu. Nếu có duyên thì ắt nhận được bản vẽ...

Vĩnh Sinh Điện

Vĩnh Sinh Điện

Đột Quyết trả giá đắt cho việc mời Huyền Tông, tổ chức thần bí cách biệt với thế giới ra tay giúp đỡ, khiến việc chống lại Đột Quyết trở nên khó khăn. Khi nhân sĩ võ lâm, hợp sức giải cứu Chưởng Môn lục đại môn phái bị...

Thần Hầu Quân Hậu Sơn

Thần Hầu Quân Hậu Sơn

Nam Triều Tiêu Lương sau khi bị tiêu diệt, hậu duệ Tiêu Lương, là Tiêu Tiển dẫn binh sỹ cũ chạy đến cơ nghiệp ở Lũng Tây, thời gian trôi qua, dần mất sức mạnh, Tiêu Tiển thấy vô vọng với việc phục quốc bèn yên thủ tổ nghiệp,...

Động Vô Danh

Động Vô Danh

Hung đồ bang Đồng Tiền hoành hành nhiều năm, hãm hại những thôn làng xung quanh cùng thương nhân qua đường khiến bách tính hoang mang sợ hãi. Quan phủ nhiều lần điều binh tiêu diệt nhưng đều thất bại thảm hại, vì vậy đã cho đăng cáo...

Lưu Kim Trại

Lưu Kim Trại

Lưu Kim Trại, vốn là bản doanh của bọn cướp rất tham lam, thích cướp bóc, không từ chuyện ác nên tích được rất nhiều vàng bạc, vậy mà phân đàn lại vô cùng tiêu tàn. Quan phủ không có chứng cứ nên chưa thể dấy binh càn quét, mấy...

Miền Biên Ải

Miền Biên Ải

Người thợ rèn vì thương nhớ đứa con trai, hứa sẽ dùng hết tâm huyết tạo ra thần binh cho lục đại môn phái, nếu ai có được tin tức của con lão. Đúng lúc bế tắc, "Hòa thượng điên" gợi ý tới Mã Bang Tây Vực tìm thầy bói, dùng...