Võ Đang

altĐược khai sáng từ đạo nhân Trương Tam Phong nổi tiếng với đạo pháp Thái Cực Thần Công, một loại võ công lấy nhu chế cương, lấy tĩnh chế động, lấy yếu thắng mạnh, phái Võ Đang lưu truyền trong giang hồ với phong thái nhẹ nhàng, đòn tấn công nào cũng nhu nhuyễn nhưng lại khiến đối phương tâm phục khẩu phục bởi nội công mạnh mẽ trong từng chiêu thức.

Đệ tử Võ Đang, ai cũng dụng kiếm rất thành thạo, một tay có thể điều khiển trận đồ kiếm pháp rất lợi hại. Chưởng pháp tấn công tách bạch, tính ổn định cao, là môn phái mạnh mẽ về tấn công, luôn ưu tiên các chiêu thức có đòn thế hướng thẳng ra ngoài, cùng với pháp thuật như giảm tốc, và những luồng khí vây quanh cơ thể một cách dị thường. Võ Đang vang danh giang hồ với Võ Đang kiếm pháp, Võ Đang Quyền pháp, Thiên Địa Vô Cực, Vô Ngã Vô Kiếm. 

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp 

Mô tả kĩ năng

alt

Công cơ bản

 

Võ Đang chiêu thức tấn công cơ bản, làm mục tiêu chịu 33% sát thương cơ bản và 0,4% sát thương công lực

alt 

Hỗn nguyên kiếm khí

1

Làm mục tiêu chịu 100% sát thương nội công cơ bản với 2,4% sát thương công lực, giảm tốc độ mục tiêu 20%, trong 3 giây, đồng thời tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

2

Làm mục tiêu chịu 102% sát thương nội công cơ bản với 2,6% sát thương công lực, giảm tốc độ mục tiêu 30%, trong 3 giây, đồng thời tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

3

Làm mục tiêu chịu 104% sát thương nội công cơ bản với 4% sát thương công lực, giảm tốc độ mục tiêu 40%, trong 3 giây, đồng thời tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

4

Làm mục tiêu chịu 106% sát thương nội công cơ bản với 4,2% sát thương công lực, giảm tốc độ mục tiêu 40%, trong 3 giây, đồng thời tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

5

Làm mục tiêu chịu 110% sát thương nội công cơ bản với 4,4% sát thương công lực, giảm tốc độ mục tiêu 40%, trong 4 giây, đồng thời tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

alt

Càn khôn kiếm khí

1

Làm mục tiêu chịu 70% sát thương nội công cơ bản với 2,4% sát thương công lực, tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

2

Làm mục tiêu chịu 75% sát thương nội công cơ bản với 2,6% sát thương công lực, tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

3

Làm mục tiêu chịu 80% sát thương nội công cơ bản với 2,8% sát thương công lực, tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

4

Làm mục tiêu chịu 85% sát thương nội công cơ bản với 3% sát thương công lực, tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

5

Làm mục tiêu chịu 90% sát thương nội công cơ bản với 3,2% sát thương công lực, tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

alt

Võ Đang nạp nguyên pháp

1

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 27 điểm. Sau khi thực hiện kĩ năng có 10% khả năng tăng tốc di chuyển 40%, trong 5 giây

2

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 31 điểm. Sau khi thực hiện kĩ năng có 10% khả năng tăng tốc di chuyển 40%, trong 5 giây

3

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 37 điểm. Sau khi thực hiện kĩ năng có 10% khả năng tăng tốc di chuyển 40%, trong 5 giây

4

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 44 điểm. Sau khi thực hiện kĩ năng có 10% khả năng tăng tốc di chuyển 40%, trong 5 giây

5

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 53 điểm. Sau khi thực hiện kĩ năng có 10% khả năng tăng tốc di chuyển 40%, trong 5 giây

alt

Nguyên khí bạo

1

Khiến 5 mục tiêu xung quanh mục tiêu chính chịu 45% sát thương nội công cơ bản, nếu mục tiêu bị điểm huyệt, chịu 2%  sát thương công lực.

2

Khiến 6 mục tiêu xung quanh mục tiêu chính chịu 50% sát thương nội công cơ bản, nếu mục tiêu bị điểm huyệt, chịu 4%  sát thương công lực.

3

Khiến 7 mục tiêu xung quanh mục tiêu chính chịu 55% sát thương nội công cơ bản, nếu mục tiêu bị điểm huyệt, chịu 6%  sát thương công lực.

4

Khiến 8 mục tiêu xung quanh mục tiêu chính chịu 60% sát thương nội công cơ bản, nếu mục tiêu bị điểm huyệt, chịu 8%  sát thương công lực.

5

Khiến 9 mục tiêu xung quanh mục tiêu chính chịu 65% sát thương nội công cơ bản, nếu mục tiêu bị điểm huyệt, chịu 10%  sát thương công lực.

 alt

Cương khí phá

1

Làm mục tiêu chịu 110% sát thương nội công cơ bản với 4% sát thương công lực, trong 6 giây hồi phục kình lực đã mất, nếu bị công kích, dừng việc hồi phục, đồng thời giảm khả năng trị thương của mục tiêu 50%, trong 6 giây . Tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

2

Làm mục tiêu chịu 112% sát thương nội công cơ bản với 4,5% sát thương công lực, trong 6 giây hồi phục kình lực đã mất, nếu bị công kích, dừng việc hồi phục, đồng thời làm giảm khả năng trị thương của mục tiêu 50%, trong 6 giây . Tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

3

Làm mục tiêu chịu 114% sát thương nội công cơ bản với 5% sát thương công lực, trong 6 giây hồi phục kình lực đã mất, nếu bị công kích, dừng việc hồi phục, đồng thời làm giảm khả năng trị thương của mục tiêu 50%, trong 6 giây . Tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

4

Làm mục tiêu chịu 116% sát thương nội công cơ bản với 5,5% sát thương công lực, trong 6 giây hồi phục kình lực đã mất, nếu bị công kích, dừng việc hồi phục, đồng thời làm giảm khả năng trị thương của mục tiêu 50%, trong 6 giây . Tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

5

Làm mục tiêu chịu 120% sát thương nội công cơ bản với 6% sát thương công lực, trong 6 giây hồi phục kình lực đã mất, nếu bị công kích, dừng việc hồi phục, đồng thời làm giảm khả năng trị thương của mục tiêu 50%, trong 6 giây . Tăng thêm 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

 alt

Quy nguyên

1

Kĩ năng bị động: Công nội công +70 điểm

2

Kĩ năng bị động: Công nội công +83 điểm

3

Kĩ năng bị động: Công nội công +100 điểm

4

Kĩ năng bị động: Công nội công +119 điểm

5

Kĩ năng bị động: Công nội công +142 điểm

 alt

Kiếm phược

1

Làm 5 mục tiêu xung quanh chịu 60% sát thương nội công cơ bản với 2,8% sát thương công lực, đồng thời định thân 3 giây , tăng 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

2

Làm 6 mục tiêu xung quanh chịu 65% sát thương nội công cơ bản với 3% sát thương công lực, đồng thời định thân 4  giây , tăng 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

3

Làm 7 mục tiêu xung quanh chịu 70% sát thương nội công cơ bản với 3,2% sát thương công lực, đồng thời định thân 4 giây , tăng 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

4

Làm 8 mục tiêu xung quanh chịu 75% sát thương nội công cơ bản với 3,4% sát thương công lực, đồng thời định thân 3 giây , tăng 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

5

Làm 9 mục tiêu xung quanh chịu 80% sát thương nội công cơ bản với 3,6 % sát thương công lực, đồng thời định thân 6 giây , tăng 1 cấp ấn kí, khi ấn khí lên đến cấp 5 rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

alt

Hoa khí sinh tinh

1

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 77 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 92 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 110 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 132 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 157 điểm

alt

Quy nguyên dưỡng sinh

1

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 87điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 104 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 124  điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 149 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 177 điểm

alt

 

Đạo khí

1

Nhanh chóng hồi phục mục tiêu 10% kình lực

2

Nhanh chóng hồi phục mục tiêu 20% kình lực

3

Nhanh chóng hồi phục mục tiêu 30% kình lực

4

Nhanh chóng hồi phục mục tiêu 40% kình lực

5

Nhanh chóng hồi phục mục tiêu 50% kình lực

alt

Tụ nguyên

1

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 109 điểm, nội lực tăng 936 điểm, nội lực hồi phục 14 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 130 điểm, nội lực tăng 1120 điểm, nội lực hồi phục 14 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 155 điểm, nội lực tăng 1336 điểm, nội lực hồi phục 17 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 186 điểm, nội lực tăng 1596 điểm, nội lực hồi phục 20 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 221 điểm, nội lực tăng 1904 điểm, nội lực hồi phục 24 điểm

alt

Hỗn nguyên nhất khí

1

Trong 10 giây tăng nội công công kích 10%, nhanh chóng rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

2

Trong 10 giây tăng nội công công kích 15%, nhanh chóng rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

3

Trong 10 giây tăng nội công công kích 20%, nhanh chóng rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

4

Trong 10 giây tăng nội công công kích 25%, nhanh chóng rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

5

Trong 10 giây tăng nội công công kích 30%, nhanh chóng rơi vào trạng thái kiếm hồn, điểm huyệt mục tiêu

alt 

Hồi nguyên

1

Kĩ năng bị động: Bạo kích nội công  138 điểm

2

Kĩ năng bị động: Bạo kích nội công 164 điểm

3

Kĩ năng bị động: Bạo kích nội công 196 điểm

4

Kĩ năng bị động: Bạo kích nội công 235 điểm

5

Kĩ năng bị động: Bạo kích nội công 280 điểm

alt

 

Nguyên khí hộ thân

1

Không bị tổn thương, không thể thực hiện các kĩ năng, không thể chuyển động,trong 5 giây

2

Không bị tổn thương, không thể thực hiện các kĩ năng, chuyển động giảm 60%,trong 5 giây

3

Không bị tổn thương, không thể thực hiện các kĩ năng, chuyển động giảm 40%,trong 5 giây

4

Không bị tổn thương, không thể thực hiện các kĩ năng, chuyển động giảm 20%,trong 5 giây

5

Không bị tổn thương, không thể thực hiện các kĩ năng, có thể chuyển động,trong 10 giây

alt 

Kiếm phá cửu thiên

1

Từ khoảng cách xa làm 5 mục tiêu trước mặt tổn thương 110% sát thương nội công cơ bản với 5% sát thương công lực, nếu kình lực của mục tiêu lớn hơn 70%, tổn thương tăng 50%, nếu kình lực của mục tiêu nhỏ hơn 30%, tổn thương giảm 50%, đồng thời tăng 1 cấp ấn tích

2

Từ khoảng cách xa làm 6 mục tiêu trước mặt tổn thương 115% sát thương nội công cơ bản với 6% sát thương công lực, nếu kình lực của mục tiêu lớn hơn 70%, tổn thương tăng 50%, nếu kình lực của mục tiêu nhỏ hơn 30%, tổn thương giảm 50%, đồng thời tăng 1 cấp ấn tích

3

Từ khoảng cách xa làm 7 mục tiêu trước mặt tổn thương 120% sát thương nội công cơ bản với 7% sát thương công lực, nếu kình lực của mục tiêu lớn hơn 70%, tổn thương tăng 50%, nếu kình lực của mục tiêu nhỏ hơn 30%, tổn thương giảm 50%, đồng thời tăng 1 cấp ấn tích

4

Từ khoảng cách xa làm 8 mục tiêu trước mặt tổn thương 125% sát thương nội công cơ bản với 8% sát thương công lực, nếu kình lực của mục tiêu lớn hơn 70%, tổn thương tăng 50%, nếu kình lực của mục tiêu nhỏ hơn 30%, tổn thương giảm 50%, đồng thời tăng 1 cấp ấn tích

5

Từ khoảng cách xa làm 9 mục tiêu trước mặt tổn thương 130% sát thương nội công cơ bản với 9% sát thương công lực, nếu kình lực của mục tiêu lớn hơn 70%, tổn thương tăng 50%, nếu kình lực của mục tiêu nhỏ hơn 30%, tổn thương giảm 50%, đồng thời tăng 1 cấp ấn tích

 Bách Sự Thông