Tiêu Dao

altPhái Tiêu Dao có tổng đà tại động Lăng Ba, được sáng lập bởi bốn người gồm: Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Lão và một cô gái họ Vương được cho là chị em song sinh với Lý Thu Thủy. Đệ tử Tiêu Dao tinh thông linh tâm thuật, nội ngoại tương thông, có thể mê hoặc tâm trí đối phương hoặc tăng cường ý chí chiến đấu của bản thân. Đạo thuật sở trường là phụ trợ và trị liệu cho đồng đội, đồng thời cũng mang trong mình năng lực chiến đấu pháp thuật xuất sắc. Vang danh khắp giang hồ với hai tuyệt kỹ  Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công.

Tiêu Dao ủng hộ sự tự do, lãng mạn nhưng trong thời điểm khó khăn, bị lôi theo vòng xoáy tranh chấp, thống trị giang hồ của các phái. 

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp độ

Mô tả kĩ năng

alt

Công cơ bản

 

Tiêu Dao cung chiêu thức tấn công cơ bản, làm mục tiêu chịu 33% sát thương cơ bản và 0,4% sát thương công lực

alt

 

Cuồng âm quyết

1

Làm mục tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản 3,2%  sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu chịu thêm sát thương 2%

2

Làm mục tiêu chịu 102% sát thương ngoại công cơ bản 3,4%  sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu chịu thêm sát thương 2%, có thể cộng dồn 2 lần

3

Làm mục tiêu chịu 104% sát thương ngoại công cơ bản 5,4%  sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu chịu thêm sát thương 2%, có thể cộng dồn 3 lần

4

Làm mục tiêu chịu 106% sát thương ngoại công cơ bản 5,7%  sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu chịu thêm sát thương 2%, có thể cộng dồn 4 lần

5

Làm mục tiêu chịu 110% sát thương ngoại công cơ bản 6%  sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu chịu thêm sát thương 2%, có thể cộng dồn 5 lần

alt 

 

Huyễn âm quyết

1

Trong 9 giây làm kình lực với sinh lưc của mục tiêu tổn thương 72 điểm

2

Trong 12 giây làm kình lực với sinh lưc của mục tiêu tổn thương 120  điểm

3

Trong 15 giây làm kình lực với sinh lưc của mục tiêu tổn thương 190 điểm

4

Trong 18 giây làm kình lực với sinh lưc của mục tiêu tổn thương 264 điểm

5

Trong 21 giây làm kình lực với sinh lưc của mục tiêu tổn thương 366 điểm

alt 

 

Tiêu diêu phổ nhạc quyết

1

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 53 điểm. Sử dụng kĩ năng này có 10% khả năng làm mình và đồng đội hồi phục tương đương hiệu quả trị liệu của Tiêu Dao Cung trong 6 giây , nhiều nhất có thể lặp lại 5 lần

2

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 61 điểm. Sử dụng kĩ năng này có 10% khả năng làm mình và đồng đội hồi phục tương đương hiệu quả trị liệu của Tiêu Dao Cung trong 6 giây , nhiều nhất có thể lặp lại 5 lần

3

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 73 điểm. Sử dụng kĩ năng này có 10% khả năng làm mình và đồng đội hồi phục tương đương hiệu quả trị liệu của Tiêu Dao Cung trong 6 giây , nhiều nhất có thể lặp lại 5 lần

4

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 87 điểm. Sử dụng kĩ năng này có 10% khả năng làm mình và đồng đội hồi phục tương đương hiệu quả trị liệu của Tiêu Dao Cung trong 6 giây , nhiều nhất có thể lặp lại 5 lần

5

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 104 điểm. Sử dụng kĩ năng này có 10% khả năng làm mình và đồng đội hồi phục tương đương hiệu quả trị liệu của Tiêu Dao Cung trong 6 giây , nhiều nhất có thể lặp lại 5 lần

alt 

 

Hồi âm chấn nhĩ

1

Trong 3 giây, mỗi 1,5 giây làm 5 mục tiêu xung quanh chịu 60% sát thương nội công với 1,2% sát thương công lực

2

Trong 3 giây, mỗi 1,5 giây làm 6 mục tiêu xung quanh chịu 65% sát thương nội công với 1,4% sát thương công lực

3

Trong 4,5 giây, mỗi 1,5 giây làm 7 mục tiêu xung quanh chịu 70% sát thương nội công với 1,6% sát thương công lực

4

Trong 4,5 giây, mỗi 1,5 giây làm 8 mục tiêu xung quanh chịu 75% sát thương nội công với 1,8% sát thương công lực

5

Trong 6 giây, mỗi 1,5 giây làm 9 mục tiêu xung quanh chịu 80% sát thương nội công với 2% sát thương công lực

alt 

 

Ma âm triển tâm

1

Trong 8 giây làm mục tiêu tổn hại 168 điểm, đồng thời làm mục tiêu im lặng trong 2 giây, nếu mục tiêu đang ở trạng thái huyễn âm, thì loại bỏ trạng thái huyễn âm rồi trực tiếp tạo thành tổn thương huyễn âm với 1% công lực, làm hiệu quả trị thương của mục tiêu giảm 50%, trong 6 giây

2

Trong 8 giây làm mục tiêu tổn hại 250 điểm, đồng thời làm mục tiêu im lặng trong 2 giây, nếu mục tiêu đang ở trạng thái huyễn âm, thì loại bỏ trạng thái huyễn âm rồi trực tiếp tạo thành tổn thương huyễn âm với 1,2% công lực, làm hiệu quả trị thương của mục tiêu giảm 50%, trong 6 giây

3

Trong 8 giây làm mục tiêu tổn hại 372 điểm, đồng thời làm mục tiêu im lặng trong 2 giây, nếu mục tiêu đang ở trạng thái huyễn âm, thì loại bỏ trạng thái huyễn âm rồi trực tiếp tạo thành tổn thương huyễn âm với 1,4% công lực, làm hiệu quả trị thương của mục tiêu giảm 50%, trong 6 giây

4

Trong 8 giây làm mục tiêu tổn hại 550 điểm, đồng thời làm mục tiêu im lặng trong 3 giây, nếu mục tiêu đang ở trạng thái huyễn âm, thì loại bỏ trạng thái huyễn âm rồi trực tiếp tạo thành tổn thương huyễn âm với 1,6% công lực, làm hiệu quả trị thương của mục tiêu giảm 50%, trong 6 giây

5

Trong 8 giây làm mục tiêu tổn hại 716 điểm, đồng thời làm mục tiêu im lặng trong 3 giây, nếu mục tiêu đang ở trạng thái huyễn âm, thì loại bỏ trạng thái huyễn âm rồi trực tiếp tạo thành tổn thương huyễn âm với 2% công lực, làm hiệu quả trị thương của mục tiêu giảm 50%, trong 6 giây

alt 

 

Tụ thần

1

Kĩ năng bị động: tăng nội lực 548 điểm, nội lực hồi phục 7 điểm, bạo kích nội công 62 điểm, trị thương  220 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng nội lực 652 điểm, nội lực hồi phục 8 điểm, bạo kích nội công 73 điểm, trị thương  240 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng nội lực 780 điểm, nội lực hồi phục 10 điểm, bạo kích nội công 88 điểm, trị thương  288 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng nội lực 932 điểm, nội lực hồi phục 12 điểm, bạo kích nội công 105 điểm, trị thương  344 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng nội lực 1112 điểm, nội lực hồi phục 14 điểm, bạo kích nội công 125 điểm, trị thương 410 điểm

alt 

 

Duyệt âm đề thần

1

Hồi phục mục tiêu 2% công lực, tăng trị thương 60%

2

Hồi phục mục tiêu 2,2% công lực, tăng trị thương 70%

3

Hồi phục mục tiêu 2,4% công lực, tăng trị thương 80%

4

Hồi phục mục tiêu 2,6% công lực, tăng trị thương 90%

5

Hồi phục mục tiêu 3% công lực, tăng trị thương 100%, đồng thời xua tan mục tiêu

alt 

 

Liệt âm tỏa nguyên

1

Làm 5 mục tiêu trước mặt chịu 70% sát thương nội công cơ bản với 1,2% sát thương công lực, điểm huyệt 2 giây

2

Làm 6 mục tiêu trước mặt chịu 72% sát thương nội công cơ bản với 1,4% sát thương công lực, điểm huyệt 2,5giây

3

Làm 7 mục tiêu trước mặt chịu 74% sát thương nội công cơ bản với 1,6% sát thương công lực, điểm huyệt 2,5 giây

4

Làm 8 mục tiêu trước mặt chịu 76% sát thương nội công cơ bản với 1,8% sát thương công lực, điểm huyệt 3 giây

5

Làm 9 mục tiêu trước mặt chịu 80% sát thương nội công cơ bản với 2% sát thương công lực, điểm huyệt 3 giây

alt 

 

Điều nguyên

1

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 39 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 46 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 55 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 66 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 79 điểm

alt 

 

Nhạc vũ

1

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 73 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 87 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 104 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 124 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 148 điểm

alt 

 

Nghê thường vũ y khúc

1

Nhanh chóng hồi phục sinh lực của mục tiêu bằng 3% công lực, đồng thời hậu thuẫn mục tiêu, giảm tổn thương 30%, trong 6 giây

2

Nhanh chóng hồi phục sinh lực của mục tiêu bằng 3,5% công lực, đồng thời hậu thuẫn mục tiêu, giảm tổn thương 40%, trong 6 giây

3

Nhanh chóng hồi phục sinh lực của mục tiêu bằng 4% công lực, đồng thời hậu thuẫn mục tiêu, giảm tổn thương 50%, trong 6 giây

4

Nhanh chóng hồi phục sinh lực của mục tiêu bằng 4,5% công lực, đồng thời hậu thuẫn mục tiêu, giảm tổn thương 60%, trong 6 giây

5

Nhanh chóng hồi phục sinh lực của mục tiều bằng 5% công lực, đồng thời hậu thuẫn mục tiêu, giảm tổn thương 60%, trong 6 giây

alt 

 

Hội thần

1

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 123 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 147điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 176 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 210 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng chính xác nội công 215 điểm

alt 

 

Linh âm tứ phương

1

Làm 5 mục tiêu xung quanh chịu 70% nội công cơ bản với 1,2% sát thương ngoại công, đồng thời tăng tốc độ di chuyển của bản thân và đồng đội 20%, trong 4 giây

2

Làm 6 mục tiêu xung quanh chịu 72% nội công cơ bản với 1,4% sát thương ngoại công, đồng thời tăng tốc độ di chuyển của bản thân và đồng đội 25%, trong 4 giây

3

Làm 7 mục tiêu xung quanh chịu 74% nội công cơ bản với 1,6% sát thương ngoại công, đồng thời tăng tốc độ di chuyển của bản thân và đồng đội 30%, trong 4 giây

4

Làm 8 mục tiêu xung quanh chịu 76% nội công cơ bản với 1,8% sát thương ngoại công, đồng thời tăng tốc độ di chuyển của bản thân và đồng đội 35%, trong 4 giây

5

Làm 9 mục tiêu xung quanh chịu 80% nội công cơ bản với 2% sát thương ngoại công, đồng thời tăng tốc độ di chuyển của bản thân và đồng đội 40%, trong 4 giây

alt 

 

Ngự thần

1

Kĩ năng bị động: Công nội công + 104 điểm

2

Kĩ năng bị động: Công nội công + 124 điểm

3

Kĩ năng bị động: Công nội công + 148 điểm

4

Kĩ năng bị động: Công nội công + 177 điểm

5

Kĩ năng bị động: Công nội công + 221 điểm

alt 

 

Thanh tâm phổ thiện khúc

1

Tịnh tâm diễn tấu, miễn dịch khống chế, nội công công kích tăng 10%, nội công trị liệu tăng 10%, đồng thời" Tiêu Dao phổ nhạc quyết" hiệu quả tăng 50%, trong 15 giây, loại bỏ sự di chuyển

2

Tịnh tâm diễn tấu, miễn dịch khống chế, nội công công kích tăng 15%, nội công trị liệu tăng 15%, đồng thời" Tiêu Dao phổ nhạc quyết" hiệu quả tăng 50%, trong 15 giây, loại bỏ sự di chuyển

3

Tịnh tâm diễn tấu, miễn dịch khống chế, nội công công kích tăng 20%, nội công trị liệu tăng 20%, đồng thời" Tiêu Dao phổ nhạc quyết" hiệu quả tăng 50%, trong 15 giây, loại bỏ sự di chuyển

4

Tịnh tâm diễn tấu, miễn dịch khống chế, nội công công kích tăng 25%, nội công trị liệu tăng 25%, đồng thời" Tiêu Dao phổ nhạc quyết" hiệu quả tăng 50%, trong 15 giây, loại bỏ sự di chuyển

5

Tịnh tâm diễn tấu, miễn dịch khống chế, nội công công kích tăng 30%, nội công trị liệu tăng 30%, đồng thời" Tiêu Dao phổ nhạc quyết" hiệu quả tăng 50%, trong 15 giây, loại bỏ sự di chuyển

alt 

Triệu hồn khúc

1

Tiêu hao kình lực, làm 5 mục tiêu xung quanh tổn thương kình lực và sinh lực 70% nội công cơ bản với 1,4% công lực, khóa chân mục tiêu, đồng thời mỗi giây làm tổn thương kình lực của mình 5%

2

Tiêu hao kình lực, làm 5 mục tiêu xung quanh tổn thương kình lực và sinh lực 70% nội công cơ bản với 1,4% công lực, khóa chân mục tiêu, đồng thời mỗi giây làm tổn thương kình lực của mình 5%

3

Tiêu hao kình lực, làm 5 mục tiêu xung quanh tổn thương kình lực và sinh lực 70% nội công cơ bản với 1,4% công lực, khóa chân mục tiêu, đồng thời mỗi giây làm tổn thương kình lực của mình 5%

4

Tiêu hao kình lực, làm 5 mục tiêu xung quanh tổn thương kình lực và sinh lực 70% nội công cơ bản với 1,4% công lực, khóa chân mục tiêu, đồng thời mỗi giây làm tổn thương kình lực của mình 5%

5

Tiêu hao kình lực, làm 5 mục tiêu xung quanh tổn thương kình lực và sinh lực 70% nội công cơ bản với 1,4% công lực, khóa chân mục tiêu, đồng thời mỗi giây làm tổn thương kình lực của mình 5%

 Bách Sự Thông

Tin tức liên quan