Thần Điêu

alt

Dương Quá là con trai duy nhất của Dương Khang và Mục Niệm Từ. Sau nhiều năm hành tẩu giang hồ, cùng phu phụ Quách Tĩnh bảo vệ thành Tương Dương. Dương Quá quyết định cùng thê tử của mình rời chốn giang hồ sống ẩn dật, ở thảo nguyên Mông Cổ. Đây là vùng địa phương màu mỡ, nơi nghỉ ngơi của các môn đệ chánh tà khi hành tẩu giang hồ. Dương quá lập ra môn phái Thần Điêu. Môn đệ Thần Điêu nổi tiếng với tính cần cù chịu khó, cùng sự thông minh lanh trí, chẳng mấy chốc đã vang danh giang hồ. Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng được xem là tuyệt học của môn phái này.

Sức chiến đấu của Thần Điêu đến từ đôi mắt tinh anh, thân pháp linh hoạt, kết hợp biến hóa khôn lường của vũ khí tầm xa khiến cho đối phương thất thủ trong nháy mắt, khả năng bộc phát với những phát bắn chí mạng, và độ chính xác cực cao. Một khoảng cách để có được cảm giác an toàn trước những Thần Điêu phải luôn là một cự ly cực lớn.

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp độ

Mô tả kĩ năng

alt 

Công cơ bản

 

Thần điêu chiêu thức tấn công cơ bản, làm mục tiêu chịu 20% sát thương cơ bản và 0,4 % sát thương công lực

alt 

Tật phong tiễn

1

Bắn 1 mũi tên, tạo 100% sát thương ngoại công cơ bản và 4% sát thương công lực, có thể di chuyển ngâm xướng

2

Bắn 1 mũi tên, tạo 102% sát thương ngoại công cơ bản và 4.2% sát thương công lực, có thể di chuyển ngâm xướng

3

Bắn 1 mũi tên, tạo 104% sát thương ngoại công cơ bản và 4.4% sát thương công lực, có thể di chuyển ngâm xướng

4

Bắn 1 mũi tên, tạo 106% sát thương ngoại công cơ bản và 4.6% sát thương công lực, có thể di chuyển ngâm xướng

5

Bắn 1 mũi tên, tạo 110% sát thương ngoại công cơ bản và 4.8% sát thương công lực, có thể di chuyển ngâm xướng

alt 

Vô hình tiễn

1

Bắn 1 mũi tên băng, tạo 80% sát thương ngoại công cơ bản và 1.8% sát thương công lực, đồng thời giảm 50% hiệu quả trị thương, trong 6 giây

2

Bắn 1 mũi tên băng, tạo 82% sát thương ngoại công cơ bản và 2% sát thương công lực, đồng thời giảm 50% hiệu quả trị thương, trong 6 giây

3

Bắn 1 mũi tên băng, tạo 84% sát thương ngoại công cơ bản và 2.2% sát thương công lực, đồng thời giảm 50% hiệu quả trị thương, trong 6 giây

4

Bắn 1 mũi tên băng, tạo 86% sát thương ngoại công cơ bản và 2.4% sát thương công lực, đồng thời giảm 50% hiệu quả trị thương, trong 6 giây

5

Bắn 1 mũi tên băng, tạo 90% sát thương ngoại công cơ bản và 2.6% sát thương công lực, đồng thời giảm 50% hiệu quả trị thương, trong 6 giây

alt 

Thần điêu dẫn cung điển

1

Kĩ năng bị động: Lực đạo + 29 điểm. Liên tục tấn công m.tiêu 3 lần, lập tức tạo 50% sát thương ngoại công

2

Kĩ năng bị động: Lực đạo + 34 điểm. Liên tục tấn công m.tiêu 3 lần, lập tức tạo 50% sát thương ngoại công

3

Kĩ năng bị động: Lực đạo + 41 điểm. Liên tục tấn công m.tiêu 3 lần, lập tức tạo 50% sát thương ngoại công

4

Kĩ năng bị động: Lực đạo + 48 điểm. Liên tục tấn công m.tiêu 3 lần, lập tức tạo 50% sát thương ngoại công

5

Kĩ năng bị động: Lực đạo + 58 điểm. Liên tục tấn công m.tiêu 3 lần, lập tức tạo 50% sát thương ngoại công

alt 

Bạo liệt tiễn

1

Làm 5 mục tiêu trước mặt chịu 60% sát thương ngoại công cơ bản với 1% sát thương công lực, trong 6 giây chịu 48 điểm sát thương ngoại công, có thể cộng dồn 3 lần

2

Làm 6 mục tiêu trước mặt chịu 65% sát thương ngoại công cơ bản với 1,3% sát thương công lực, trong 6 giây chịu 84 điểm sát thương ngoại công, có thể cộng dồn 3 lần

3

Làm 7 mục tiêu trước mặt chịu 70% sát thương ngoại công cơ bản với 1,4% sát thương công lực, trong 6 giây chịu 118 điểm sát thương ngoại công, có thể cộng dồn 3 lần

4

Làm 8 mục tiêu trước mặt chịu 60% sát thương ngoại công cơ bản với 1,6 % sát thương công lực, trong 6 giây chịu 144 điểm sát thương ngoại công, có thể cộng dồn 3 lần

5

Làm 9 mục tiêu trước mặt chịu 80% sát thương ngoại công cơ bản với 2% sát thương công lực, trong 6 giây chịu 192 điểm sát thương ngoại công, có thể cộng dồn 3 lần

alt 

Liệt thạch tiễn

1

Mãnh lực bắn 1 mũi tên, làm mục tiêu chịu 140% sát thương ngoại công với 5% sát thương công lực đồng thời đánh dấu mục tiêu 8 giây, bất kì ai tấn công mục tiêu được đánh dấu sát thương tăng 130 điểm

2

Mãnh lực bắn 1 mũi tên, làm mục tiêu chịu 142% sát thương ngoại công với 5,5% sát thương công lực đồng thời đánh dấu mục tiêu 8 giây, bất kì ai tấn công mục tiêu được đánh dấu sát thương tăng 160 điểm

3

Mãnh lực bắn 1 mũi tên, làm mục tiêu chịu 144% sát thương ngoại công với 6% sát thương công lực đồng thời đánh dấu mục tiêu 8 giây, bất kì ai tấn công mục tiêu được đánh dấu sát thương tăng 190 điểm

4

Mãnh lực bắn 1 mũi tên, làm mục tiêu chịu 146% sát thương ngoại công với 6,5% sát thương công lực đồng thời đánh dấu mục tiêu 8 giây, bất kì ai tấn công mục tiêu được đánh dấu sát thương tăng 230 điểm

5

Mãnh lực bắn 1 mũi tên, làm mục tiêu chịu 148% sát thương ngoại công với 7% sát thương công lực đồng thời đánh dấu mục tiêu 8 giây, bất kì ai tấn công mục tiêu được đánh dấu sát thương tăng 260 điểm

alt 

Cố tiễn

1

Kĩ năng bị động: Tăng công kích ngoại công 70 điểm

2

Kĩ năng bị động: Tăng công kích ngoại công 86 điểm

3

Kĩ năng bị động: Tăng công kích ngoại công 100 điểm

4

Kĩ năng bị động: Tăng công kích ngoại công 120 điểm

5

Kĩ năng bị động: Tăng công kích ngoại công 142 điểm

alt 

Kính cung khắc địch

1

Huy vũ trường cung, làm 5 mục tiêu trong phạm vi hình quạt chịu 50% sát thương ngoại công cơ bản với 1% sát thương công lực, công kích 2 giây

2

Huy vũ trường cung, làm 6 mục tiêu trong phạm vi hình quạt chịu 50% sát thương ngoại công cơ bản với 1,2% sát thương công lực, công kích 2,5 giây

3

Huy vũ trường cung, làm 7 mục tiêu trong phạm vi hình quạt chịu 60% sát thương ngoại công cơ bản với 1,4% sát thương công lực, công kích 2,5 giây

4

Huy vũ trường cung, làm 8 mục tiêu trong phạm vi hình quạt chịu 65% sát thương ngoại công cơ bản với 1,6% sát thương công lực, công kích 3 giây

5

Huy vũ trường cung, làm 9 mục tiêu trong phạm vi hình quạt chịu 70% sát thương ngoại công cơ bản với 1,8% sát thương công lực, công kích 3 giây

alt 

Viên ảnh

1

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 83 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 99 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 118 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 141 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng thân pháp 168 điểm

alt 

Hoạt lạc

1

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 73 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 86 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 103  điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 123 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng gân cốt 147 điểm

alt 

Trói thú

1

Trong 1 khoảng trực tiếp làm mục tiêu chịu 52% sát thương ngoại công cơ bản với 1,4% sát thương công lực, đồng thời giảm tốc độ di chuyển 60%, trong 4 giây 

2

Trong 1 khoảng trực tiếp làm mục tiêu chịu 54% sát thương ngoại công cơ bản với 1,6% sát thương công lực, đồng thời giảm tốc độ di chuyển 80%, trong 4 giây 

3

Trong 1 khoảng trực tiếp làm mục tiêu chịu 56% sát thương ngoại công cơ bản với 1,8% sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu bất động, trong 4 giây 

4

Trong 1 khoảng trực tiếp làm mục tiêu chịu 58% sát thương ngoại công cơ bản với 2% sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu bất động, trong 5 giây 

5

Trong 1 khoảng trực tiếp làm mục tiêu chịu 60% sát thương ngoại công cơ bản với 2,2% sát thương công lực, đồng thời làm mục tiêu bất động, trong 6 giây 

alt 

Hồi thần

1

Kĩ năng bị động: tăng chính xác ngoại công 107 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng chính xác ngoại công 128 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng chính xác ngoại công 152 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng chính xác ngoại công 182 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng chính xác ngoại công 217 điểm

alt 

Phi yến bộ pháp

1

Tiêu hao kình lực, Thần Điêu chiêu thức không cần ngâm xướng, nhưng khả năng sát thương giảm  50%, trong 6 giây

2

Tiêu hao kình lực, Thần Điêu chiêu thức không cần ngâm xướng, nhưng khả năng sát thương giảm  40%, trong 6 giây

3

Tiêu hao kình lực, Thần Điêu chiêu thức không cần ngâm xướng, nhưng khả năng sát thương giảm  30%, trong 6 giây

4

Tiêu hao kình lực, Thần Điêu chiêu thức không cần ngâm xướng, nhưng khả năng sát thương giảm  20%, trong 6 giây

5

Tiêu hao kình lực, Thần Điêu chiêu thức không cần ngâm xướng, nhưng khả năng sát thương giảm  10%, trong 6 giây

alt 

Hội tâm

1

Kĩ năng bị động: Bạo kích ngoại công tăng 139 điểm

2

Kĩ năng bị động: Bạo kích ngoại công tăng 166 điểm

3

Kĩ năng bị động: Bạo kích ngoại công tăng 198 điểm

4

Kĩ năng bị động: Bạo kích ngoại công tăng 273 điểm

5

Kĩ năng bị động: Bạo kích ngoại công tăng 283 điểm

alt 

Liên hoàn tiễn

1

Bắn 5 mũi tên vào mục tiêu trong 3 giây, mỗi mũi tên làm mục tiêu chịu 32% sát thương ngoại công cơ bản với 1,1% sát thương công lực đồng thời giảm tốc 12%, giảm tốc 5 lần sẽ làm mục tiêu choáng trong 3 giây

2

Bắn 5 mũi tên vào mục tiêu trong 3 giây, mỗi mũi tên làm mục tiêu chịu 34% sát thương ngoại công cơ bản với 1,2% sát thương công lực đồng thời giảm tốc 12%, giảm tốc 5 lần sẽ làm mục tiêu choáng trong 3 giây

3

Bắn 5 mũi tên vào mục tiêu trong 3 giây, mỗi mũi tên làm mục tiêu chịu 36% sát thương ngoại công cơ bản với 1,3% sát thương công lực đồng thời giảm tốc 15%, giảm tốc 5 lần sẽ làm mục tiêu choáng trong 3 giây

4

Bắn 5 mũi tên vào mục tiêu trong 3 giây, mỗi mũi tên làm mục tiêu chịu 38% sát thương ngoại công cơ bản với 1,4% sát thương công lực đồng thời giảm tốc 15%, giảm tốc 5 lần sẽ làm mục tiêu choáng trong 3 giây

5

Bắn 5 mũi tên vào mục tiêu trong 3 giây, mỗi mũi tên làm mục tiêu chịu 40% sát thương ngoại công cơ bản với 1,5% sát thương công lực đồng thời giảm tốc 20%, giảm tốc 5 lần sẽ làm mục tiêu choáng trong 3 giây

alt 

Truy Hồn Tiễn

1

Dùng toàn lực bắn 1 mũi tên, khiến m.tiêu chịu 140% sát thương ngoại công cơ bản với 8% sát thương công lực, nếu tính mạng của mục tiêu nhỏ hơn 10%, sát thương kèm theo tăng 100%

2

Dùng toàn lực bắn 1 mũi tên, khiến m.tiêu chịu 142% sát thương ngoại công cơ bản với 9% sát thương công lực, nếu tính mạng của mục tiêu nhỏ hơn 10%, sát thương kèm theo tăng 100%

3

Dùng toàn lực bắn 1 mũi tên, khiến m.tiêu chịu 144% sát thương ngoại công cơ bản với 10% sát thương công lực , nếu tính mạng của mục tiêu nhỏ hơn 10%, sát thương kèm theo tăng 100%

4

Dùng toàn lực bắn 1 mũi tên, khiến m.tiêu chịu 146% sát thương ngoại công cơ bản với 11% sát thương công lực, nếu tính mạng của mục tiêu nhỏ hơn 10%, sát thương kèm theo tăng 100%

5

Dùng toàn lực bắn 1 mũi tên, khiến m.tiêu chịu 150% sát thương ngoại công cơ bản với 12% sát thương công lực, nếu tính mạng của mục tiêu nhỏ hơn 10%, sát thương kèm theo tăng 100%

 Bách Sự Thông

Tin tức liên quan