Kĩ năng cơ bản

Để quý nhân sĩ nắm dễ dàng bôn tẩu chốn giang hồ. Bách sự thông xin gửi đến quý nhân sĩ danh sách các kĩ năng thông dụng trong Độc Cô Cửu Kiếm

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp độ

Mô tả kĩ năng

alt 

Kỵ thuật

1

Ngự mã thuật cấp 1, sau khi dùng có thể sự dụng tọa kỵ đang cài đặt, tăng tốc độ di chuyển

2

Ngự mã thuật cấp 2, sau khi dùng có thể sự dụng tọa kỵ đang cài đặt, tăng tốc độ di chuyển

3

Ngự mã thuật cấp 3, sau khi dùng có thể sự dụng tọa kỵ đang cài đặt, tăng tốc độ di chuyển

4

Ngự mã thuật cấp 4, sau khi dùng có thể sự dụng tọa kỵ đang cài đặt, tăng tốc độ di chuyển

5

Ngự mã thuật cấp 5, sau khi dùng có thể sự dụng tọa kỵ đang cài đặt, tăng tốc độ di chuyển

alt 

Khinh công

1

Sử dụng khinh công, tốc độ chuyển động tăng 60%

2

Sử dụng khinh công, tốc độ chuyển động tăng 80%

3

Sử dụng khinh công, tốc độ chuyển động tăng 100%

4

Sử dụng khinh công, tốc độ chuyển động tăng 120%

5

Sử dụng khinh công, tốc độ chuyển động tăng 150%

alt

Hồi phái

 

Lập tức về sư môn

alt 

Ném ám khí

 

Ném ám khí, tạo 20 sát thương cho địch

alt

Tránh

 

Trong 2 giây hoàn toàn miễn dịch với công kích của kẻ địch

alt

Đánh bắt

 

Bắt pet, có thể thất bại. (Cấp của n.v so với mục tiêu càng cao, tỉ lệ đánh bắt thành công càng cao. sinh lưc của mục tiêu càng thấp, tỉ lệ đánh bắt thành công càng cao.)

alt

Truyền công

 

Cùng với đồng đội khác truyền công lực, nhận được kinh nghiệm tâm pháp và kinh nghiệm nội tức và đan điền, đồng thời có khả năng lĩnh hội chiêu thức võ học tâm pháp

alt

Ngồi thiền

 

Ngồi thiền làm hồi phục sinh lưc và nội công. Ngồi thiền gần trưởng môn của môn phái còn có thể rơi vào trạng thái vận công điều tiết, tích lũy kinh nghiêm

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan