Dương Gia

altDương Gia Phủ được lập ra và chịu hậu thuẫn từ phía triều đình, tập hợp các chiến binh có tố chất trở thành các dũng sỹ trên chiến trận, thân mang sức mạnh hồn thú nên có năng lực hủy diệt tất cả mọi thứ.

Là thế lực sinh sau đẻ muộn, nhưng nhận được sự nể sợ vô cùng của giới võ lâm với tuyệt kĩ Dương Gia Thương. Một khi đã chiến đấu thì quyết không sợ thua, họ tin tưởng rằng khi giọt máu cuối cùng sắp chảy, ngọn lửa thánh hỏa linh thiêng sẽ bừng lên sinh mạng mới cho họ.

Tất cả các đòn tất công của Dương Gia Phủ đều là Hỏa, nóng bỏng, mạnh mẽ đến mức thiêu trụi đối phương. Khi đối đầu với họ thì chỉ có 2 con đường để chọn: hoặc là chấp nhận đầu hàng hoặc là bị tiêu diệt...

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp độ

Mô tả kĩ năng

alt

Công cơ bản

 

Dương gia phủ chiêu thức tấn công cơ bản, tạo 33%sát thương cơ bản và 0.4% sát thương công lực cho m.tiêu.

alt 

Liệt diễm thương quyết

1

Khiến m.tiêu chịu 100% sát thương ngoại công cơ bản và 1.2% công lực sát thương, đồng thời giảm 20 ngoại công phòng ngự của mục tiêu, kèm theo độ thù hận lớn

2

Khiến m.tiêu chịu 102% sát thương ngoại công cơ bản và 1.4% công lực sát thương, đồng thời giảm 20 ngoại công phòng ngự của mục tiêu, kèm theo độ thù hận lớn

3

Khiến m.tiêu chịu 104% sát thương ngoại công cơ bản và 1.6% công lực sát thương , đồng thời giảm 20 ngoại công phòng ngự của mục tiêu, kèm theo độ thù hận lớn

4

Khiến m.tiêu chịu 106% sát thương ngoại công cơ bản và 1.8% công lực sát thương, đồng thời giảm 20 ngoại công phòng ngự của mục tiêu, kèm theo độ thù hận lớn

5

Khiến m.tiêu chịu 110% sát thương ngoại công cơ bản và 2% công lực sát thương, đồng thời giảm 20 ngoại công phòng ngự của mục tiêu, kèm theo độ thù hận lớn

alt 

Hỏa long thương quyết

1

Khiến m.tiêu chịu 75% sát thương ngoại công cơ bản và 0.6% công lực sát thương, đồng thời làm cho mục tiêu kích động, đòn chí mạng cuả Dương Gia đối với mục tiêu bị  kích động tăng 100%

2

Khiến 6 mục tiêu chịu 77 % sát thương ngoại công cơ bản với 0,8% công lực, đồng thời làm cho mục tiêu kích động, đòn chí mạng của  Dương Gia đối với mục tiêu bị kích động tăng 100%

3

Khiến 7 mục tiêu chịu 79 % sát thương ngoại công cơ bản với 1% công lực, đồng thời làm cho mục tiêu kích động, đòn chí mạng của Dương Gia đối với mục tiêu bị kích động tăng 100%

4

Khiến 8 mục tiêu chịu 81 % sát thương ngoại công cơ bản với 1.2% công lực, đồng thời làm cho mục tiêu kích động, đòn chí mạng của Dương Gia đối với mục tiêu bị kích động tăng 100%

5

Khiến 9 mục tiêu chịu 85% sát thương ngoại công cơ bản với 1.4% công lực, đồng thời làm cho mục tiêu kích động, đòn chí mạng của Dương Gia đối với mục tiêu bị kích động tăng 100%

alt 

Dương gia hộ thể công

1

Kĩ năng bị động: nâng cao thể chất 52 điểm, khi bị công tăng sức tấn công 4%, có khả năng chồng thêm 5 tầng

2

Kĩ năng bị động: nâng cao thể chất 62 điểm, khi bị công tăng sức tấn công 4%, có khả năng chồng thêm 5 tầng

3

Kĩ năng bị động: nâng cao thể chất 74 điểm, khi bị công tăng sức tấn công 4%, có khả năng chồng thêm 5 tầng

4

Kĩ năng bị động: nâng cao thể chất 88 điểm, khi bị công tăng sức tấn công 4%, có khả năng chồng thêm 5 tầng

5

Kĩ năng bị động: nâng cao thể chất 103 điểm, khi bị công tăng sức tấn công 4%, có khả năng chồng thêm 5 tầng

alt 

Thương đoạn lưu

1

Kĩ năng dẫn dắt, mỗi giây làm 5 tên địch theo hình cánh quạt tổn thương 45% ngoại công cơ bản với 0,4% công lực, đồng thời làm giảm 20% tốc độ chuyển động

2

Kĩ năng dẫn dắt, mỗi giây làm 6 tên địch theo hình cánh quạt tổn thương 50% ngoại công cơ bản với 0,6% công lực, đồng thời làm giảm 30% tốc độ chuyển động

3

Kĩ năng dẫn dắt, mỗi giây làm 7 tên địch theo hình cánh quạt tổn thương 55% ngoại công cơ bản với 0,8% công lực, đồng thời làm giảm 20% tốc độ chuyển động

4

Kĩ năng dẫn dắt, mỗi giây làm 8 tên địch theo hình cánh quạt tổn thương 60% ngoại công cơ bản với 1% công lực, đồng thời làm giảm 50% tốc độ chuyển động

5

Kĩ năng dẫn dắt, mỗi giây làm 9 tên địch theo hình cánh quạt tổn thương 65% ngoại công cơ bản với 1,2% công lực, đồng thời làm giảm 60% tốc độ chuyển động

alt 

Xuyên vân thương quyết

1

Tiêu hao sinh mạng, làm mục tiêu tổn thương 95% ngoại công cơ bản với 2,6% công lực, đồng thời sinh ra lượng lớn thù hận, chiêu thức này làm giảm 30% khả năng phòng vệ của mục tiêu, đồng thời làm cho mục tiêu giảm hiệu quả dưỡng thương 50%, tiếp tục 6 giây .

2

Tiêu hao sinh mạng, làm mục tiêu tổn thương 100% ngoại công cơ bản với 3% công lực, đồng thời sinh ra lượng lớn thù hận, chiêu thức này làm giảm 50% khả năng phòng vệ, đồng thời làm cho mục tiêu giảm hiệu quả dưỡng thương 50%, tiếp tục 6 giây .

3

Tiêu hao sinh mạng, làm mục tiêu tổn thương 105% ngoại công cơ bản với 3,4% công lực, đồng thời sinh ra lượng lớn thù hận, chiêu thức này làm giảm 80% khả năng phòng vệ, đồng thời làm cho mục tiêu giảm hiệu quả dưỡng thương 50%, tiếp tục 6 giây .

4

Tiêu hao sinh mạng, làm mục tiêu tổn thương 110% ngoại công cơ bản với 3,8% công lực, đồng thời sinh ra lượng lớn thù hận, chiêu thức này không có khả năng phòng vệ của, đồng thời làm cho mục tiêu giảm hiệu quả dưỡng thương 50%, tiếp tục 6 giây .

5

Tiêu hao sinh mạng, làm mục tiêu tổn thương 115% ngoại công cơ bản với 4,2% công lực, đồng thời sinh ra lượng lớn thù hận, chiêu thức này không có khả năng phòng vệ, đồng thời làm cho mục tiêu giảm hiệu quả dưỡng thương 50%, tiếp tục 6 giây .

alt 

Kiên cố

1

Kĩ năng bị động: Sinh lực + 204 điểm, kình lực + 204 điểm, kình lực hồi phục  163 điểm

2

Kĩ năng bị động: Sinh lực + 243 điểm, kình lực + 243 điểm, kình lực hồi phục  194 điểm

3

Kĩ năng bị động: Sinh lực + 290 điểm, kình lực + 290 điểm, kình lực hồi phục  232 điểm

4

Kĩ năng bị động: Sinh lực + 347 điểm, kình lực + 347 điểm, kình lực hồi phục  277 điểm

5

Kĩ năng bị động: Sinh lực + 413 điểm, kình lực + 413 điểm, kình lực hồi phục  330 điểm

alt 

Long đằng

1

Xung phong đến bên cạnh mục tiêu, đồng thời làm 5 mục tiêu xung quanh tổn thương 72% ngoại công cơ bản với 0,4% công lực

2

Xung phong đến bên cạnh mục tiêu, đồng thời làm 6 mục tiêu xung quanh tổn thương 74% ngoại công cơ bản với 0,6% công lực

3

Xung phong đến bên cạnh mục tiêu, đồng thời làm 7 mục tiêu xung quanh tổn thương 76% ngoại công cơ bản với 0,8% công lực

4

Xung phong đến bên cạnh mục tiêu, đồng thời làm 8 mục tiêu xung quanh tổn thương 78% ngoại công cơ bản với 1% công lực, đồng thời làm cho mục tiêu định thân 2 giây

5

Xung phong đến bên cạnh mục tiêu, đồng thời làm 9 mục tiêu xung quanh tổn thương 80% ngoại công cơ bản với 1,2% công lực,đồng thời làm cho mục tiêu định thân 4 giây

alt 

Dương gia kính

1

Kĩ năng bị động: Tăng sức mạnh 33 điểm

2

Kĩ năng bị động: Tăng sức mạnh 40 điểm

3

Kĩ năng bị động: Tăng sức mạnh 48 điểm

4

Kĩ năng bị động: Tăng sức mạnh 57 điểm

5

Kĩ năng bị động: Tăng sức mạnh 68 điểm

alt 

Long hấp thủy

1

Kĩ năng bị động: Tăng tinh thần 74 điểm

2

Kĩ năng bị động: Tăng tinh thần 88 điểm

3

Kĩ năng bị động: Tăng tinh thần 105 điểm

4

Kĩ năng bị động: Tăng tinh thần 126 điểm

5

Kĩ năng bị động: Tăng tinh thần 150 điểm

alt 

Dương gia thuẫn

1

15 giây phòng thủ + 10%, hiệu quả trị thương tăng 10%, thù hận tăng 20%, mỗi đợt tấn công hồi phục 40 Sinh lực với 0,002 công lực vào sinh lưc vào sinh lực

2

15 giây  nhận BUFF thủ +  15%, hiệu quả trị thương tăng 15%, thù hận tăng 30%, mỗi đợt tấn công hồi phục 55 sinh lưc với 0,004 công lực vào sinh lực

3

15 giây phòng thủ +  20%, hiệu quả trị thương tăng 20%, thù hận tăng 40%, mỗi đợt tấn công hồi phục 68 sinh lưc với 0,006 công lực vào sinh lực

4

15 giây phòng thủ +  25%, hiệu quả trị thương tăng 25%, thù hận tăng 50%, mỗi đợt tấn công hồi phục 80 sinh lưc với 0,008 công lực vào sinh lực

5

15 giây phòng thủ +  30%, hiệu quả trị thương tăng 30%, thù hận tăng 60%, mỗi đợt tấn công hồi phục 80 sinh lưc với 0,01 công lực vào sinh lực

alt 

Tụ thần

1

Kĩ năng bị động: Chính xác v.lý + 124 điểm

2

Kĩ năng bị động: Chính xác v.lý + 148 điểm

3

Kĩ năng bị động: Chính xác v.lý + 176 điểm

4

Kĩ năng bị động: Chính xác v.lý + 211 điểm

5

Kĩ năng bị động: Chính xác v.lý + 251 điểm

alt

Khiêu chiến chế nhạo

1

Cười nhạo từ xa, cưỡng chế mục tiêu công bản thân trong  4 giây, mỗi 3 giây chịu 46 sát thương ngoại công, trong 12 giây, đồng thời giảm 20% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 3 giây, chiêu thức sinh ra độ thù hận lớn

2

Cười nhạo từ xa, cưỡng chế mục tiêu công bản thân trong  6 giây, mỗi 3 giây chịu 95 sát thương ngoại công, trong 12 giây, đồng thời giảm 30% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 3 giây, chiêu thức sinh ra độ thù hận lớn

3

Cười nhạo từ xa, cưỡng chế mục tiêu công bản thân trong  6 giây, mỗi 3 giây chịu 121 sát thương ngoại công, trong 12 giây, đồng thời giảm 40% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 4 giây, chiêu thức sinh ra độ thù hận lớn

4

Cười nhạo từ xa, cưỡng chế mục tiêu công bản thân trong  8 giây, mỗi 3 giây chịu 150 sát thương ngoại công, trong 15 giây, đồng thời giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 5 giây, chiêu thức sinh ra độ thù hận lớn

5

Cười nhạo từ xa, cưỡng chế mục tiêu công bản thân trong  8 giây, mỗi 3 giây chịu 189 sát thương ngoại công, trong 15 giây, đồng thời giảm 60% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 6 giây, chiêu thức sinh ra độ thù hận lớn

alt 

Súc lực

1

Kĩ năng bị động: sát thương ngoại công  + 82 điểm

2

Kĩ năng bị động: sát thương ngoại công + 98 điểm

3

Kĩ năng bị động: sát thương ngoại công + 117 điểm

4

Kĩ năng bị động: sát thương ngoại công + 140 điểm

5

Kĩ năng bị động: sát thương ngoại công + 167 điểm

alt 

Nghịch lân

1

Trong 8 giây giảm  50% tổn thương, nếu sinh lực lớn hơn 80%, thì tăng 10% ngoại công, nếu sinh lực nhỏ hơn 80% lớn hơn 20%, thì tăng 30% ngoại công, nếu sinh lực nhỏ hơn 20%, thì tăng 50% ngoại công

2

Trong 8 giây giảm  60% tổn thương, nếu sinh lực lớn hơn 80%, thì tăng 10% ngoại công, nếusinh lực nhỏ hơn 80% lớn hơn 20%, thì tăng 30% ngoại công, nếu sinh lực nhỏ hơn 20%, thì tăng 50% ngoại công

3

Trong 8 giây giảm  70% tổn thương, nếu sinh lưc lớn hơn 80%, thì tăng 10% ngoại công, nếu sinh lưc nhỏ hơn 80% lớn hơn 20%, thì tăng 30% ngoại công, nếu sinh lưc nhỏ hơn 20%, thì tăng 50% ngoại công

4

Trong 8 giây giảm  80% tổn thương, nếu sinh lưc lớn hơn 80%, thì tăng 10% ngoại công, nếu sinh lưc nhỏ hơn 80% lớn hơn 20%, thì tăng 30% ngoại công, nếu sinh lưc nhỏ hơn 20%, thì tăng 50% ngoại công

5

Trong 8 giây giảm  90% tổn thương, nếu sinh lưc lớn hơn 80%, thì tăng 10% ngoại công, nếu sinh lưc nhỏ hơn 80% lớn hơn 20%, thì tăng 30% ngoại công, nếu sinh lưc nhỏ hơn 20%, thì tăng 50% ngoại công

alt 

Long tường vạn lý

1

Tiêu hao kình lực,  làm 5 mục tiêu xung quanh tổn thương 100% ngoại công cơ bản với 2% công lực, đồng thời hồi phục 2% sinh lực của bản thân, và làm choáng m.tiêu trong phạm vi trong 1 giây

2

Tiêu hao kình lực,  làm 6 mục tiêu xung quanh tổn thương 105% ngoại công cơ bản với 3% công lực,   đồng thời hồi phục 3% sinh lực của bản thân, và làm choáng m.tiêu trong phạm vi trong 1 giây

3

Tiêu hao kình lực,  làm 7 mục tiêu xung quanh tổn thương 110% ngoại công cơ bản với 4% công lực,   đồng thời hồi phục 4% sinh lực của bản thân, và làm choáng m.tiêu trong phạm vi trong 1 giây

4

Tiêu hao kình lực,  làm 8 mục tiêu xung quanh tổn thương 115% ngoại công cơ bản với 5% công lực,   đồng thời hồi phục 5% sinh lực của bản thân, và làm choáng m.tiêu trong phạm vi trong 1 giây

5

Tiêu hao kình lực,  làm 9 mục tiêu xung quanh tổn thương 120% ngoại công cơ bản với 6% công lực,   đồng thời hồi phục 6% sinh lực của bản thân, và làm choáng m.tiêu trong phạm vi trong 1 giây

Bách Sự Thông 

Tin tức liên quan