Tạo nhân vật

Trong Độc Cô Cửu Kiếm, mỗi tài khoản được tạo 6 nhân vật. Khi tạo nhân vật, quý nhân sĩ có thể chọn 1 trong 6 hệ phái để hóa thân bao gồm: Dương Gia, Võ Đang, Tiêu Dao, Thiếu Lâm, Thần Điêu, Thần Giáo.

alt

Giao diện chọn nhân vật

alt

Chọn môn phái, giới tính nhân vật

alt

Tham khảo thông tin nhân vật

alt

Chọn tên nhân vật (tối đa 20 kí tự, không dấu cách và kí tự đặc biệt) rồi bấm vào game

alt

Sau khi tạo nhân vật thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển vào game

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan