N.vụ lục mạch thần kiếm

Quý nhân sĩ thân mến !

Lục Mạch Thần Kiếm là bí kíp giúp tăng rất nhiều sức mạnh cho nhân vật, để có được bí kíp này, quý nhân sĩ phải trải qua quá trình thực hiện nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ lục mạch thần kiếm đến bước 2 (không cần đánh Đoàn Diên Khánh) sẽ xuất hiện nhiệm vụ

alt

Nhận nhiệm vụ Duyên lục đạo


 Vị trí NPC trên bản đồ ( Thành Đô 345-441 )


 Đối thoại NPC để trả nhiệm vụ

altalt

Hai vật phẩm nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ

alt

Tại NPC cũng là nơi dùng 2 vật phẩm trên để đổi bí kíp

Sau thời gian bảo trì ngày mai (08/03), hệ thống nhiệm vụ của quý nhân sĩ sẽ cập nhật nhiệm vụ này. Nhiệm vụ nhận 1 lần duy nhất, vui lòng chọn bí kíp thật cẩn thận

Bách Sự Thông