Hệ thống Auto

Hệ thống auto trong game có thể dựa vào cài đặt của quý nhân sĩ để thi triển chiêu thức. Đây là trợ thủ rất đắc lực. Click nút "Auto" trên bản đồ nhỏ hoặc nhấn phím "X" để auto, click thêm sẽ hủy auto, trong trạng thái auto, thao tác di chuyển bằng tay sẽ hủy tính năng auto.

alt

alt

Nhấp "Cài đặt Auto" để vào giao diện Auto.

alt Cài đặt vị trí

alt

• Tại Chỗ: sau khi mở auto, điểm auto sẽ là trung tâm, không chủ động di chuyển tới quái trong phạm vi tấn công;

• Tự Do: sau khi mở auto, chủ động di chuyển tới vị trí yêu quái trong cự ly và tiến hành tấn công.

• Sau khi mở mục chọn "Không tấn công Pet", nếu khu vực xung quanh xuất hiện Pet sẽ không chủ động công Pet (đảo đào nguyên)

alt Cài tự động

alt

Cài đặt tự động thi triển kĩ năng: người chơi có thể kéo kĩ năng vào trong danh sách, sau khi mở auto, nhân vật sẽ tự động thi triển kĩ năng.

alt Tự động tổ đội

alt

• Tự động : Sau khi mở auto, người chơi có thể tự động gửi lời mời lập đội và chấp nhận vào đội với những người chơi xung quanh, không cần hỏi lại

• Chủ động: Sau khi mở auto, người chơi có thể tự động gửi lời mời lập đội và chấp nhận vào đội với những người chơi xung quanh, hỏi lại trước khi gia nhập đội.

• Lập đội theo tên NV: có thể chỉ định tên nhân vật vào đội (điền tên nhân vật vào danh sách)

alt Tự động nhặt

alt

Tự động thu thập: người chơi có thể cài đặt để tự động thu nhặt các loại vật phẩm.

alt Cài bảo vệ

alt

Bảo vệ auto: người chơi có thể tự cài đặt bổ sung máu và nội lực, đồng thời có thể chọn "Ưu tiên ngồi thiền" hồi phục máu và thể lực. Chọn "Tự H. Sinh", khi nhân vật tử vong trong trạng thái auto để tự động hồi sinh.

• Từ nhỏ đến lớn: Ưu tiên các loại máu lv thấp đến máu lv cao

• Từ lớn đến nhỏ: Ưu tiên các loại máu lv cao đến máu lv thấp

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan