Cách sử dụng khung chat

alt Gửi tin

Nhấp hoặc ấn "Enter" để kích hoạt ô nhập trong khung chat, sau khi nhập nội dung ấn enter hoặc nhấp vào nút hình mũi tên bên phải khung chat để gửi tin.

alt

alt

Ấn "R" để trả lời mục chat riêng

alt Kênh chat

Kênh chat trong game gồm: lân cận, bản đồ, thế giới, đội, môn phái, bang, chiến trường, riêng và được chia thành các màu riêng. Chọn kênh chat để gửi thông tin tương ứng.

alt

alt Cài đặt và xóa

Có thể mặc định hệ thống chat để nội dung hiển thị trên giao diện phù hợp với sở thích. Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trái bên trên khung chat (hình bánh răng) để mở cài đặt hệ thống.


alt

Thay đổi cài đặt nhanh bằng cách nhấp phải vào từng tab để thiết lập

alt

Khi không thích hiển thị những thông tin trên khung chat, có thể nhấp nút Xóa ở góc trên bên trái để xóa nội dung hiện tại trên khung chat.

alt Trực tiếp hiển thị nhiệm vụ và thông tin vật phẩm

Nhấn Ctrl + chuột trái, nhấp "tên nhiệm vụ" hoặc "Biểu tượng vật phẩm" trong túi đồ để tên hiển thị trong khung chat.

alt

Nhấp "Tên vật phẩm" trong khung chat để xem thông tin nhiệm vụ hoặc vật phẩm.

alt

alt Thao tác nhanh trong khung chat

Nhấp tên người chơi để chọn đối tượng chat riêng.

Nhấp tên người chơi trong mục thông tin chat để chat riêng, lập đội, kết bạn, ẩn...Khi ẩn người chơi nào đó, sẽ không nhận được thông tin từ người chơi đó, trừ khi ấn phím O mở giao diện ẩn để hiển thị người chơi đó lại.

alt

alt Biểu tượng chat và vị trí hiện tại

Ngoài trao đổi bằng ký tự, có thể chọn các biểu tượng cảm xúc ở bên phải để chat.

alt

Nhấp vào "Công bố vị trí" ở phía dưới giao diện để gửi thông tin vị trí, vị trí sẽ bao gồm tên bản đồ và tọa độ. Người chơi khác có thể nhấp vào tọa độ trên khung chat để đến đích.

alt

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan