Cách sử dụng hộp thư

Khi quý nhân sĩ muốn tặng trang bị, giao dịch với bằng hữu, hoặc chat với hảo hữu nhưng hảo hữu không online? Những vấn đề này có thể giải quyết thông qua hệ thông thư tín!

Nhấp vào biểu tướng hòm thư ở góc trái của bản đồ nhỏ hoặc ấn phím Alt+U để mở giao diện thư tín, giao diện này được chia thành thư đi và thư đến.

alt

alt

alt Nhận thư

1. Khi có thư mới, biểu tượng hòm thư sẽ nhắc nhở bạn nhận được thư mới, trên biểu tượng sẽ hiển thị số thư hiện tại.

alt

2. Sau khi nhận được thư có thể chọn "Chuyển tiếp", "Trả lời", "Trả lại" , "Nhặt toàn bộ" và "Xóa". Nhấp vào biểu tượng vật phẩm trong mail để chuyển vật phẩm vào túi đồ.

alt

3. Nếu có quá nhiều thư, có thể sử dụng bổ lọc để tìm thư.

alt

4. Lưu ý: hòm thư có giới hạn, khi đạt giới hạn tối đa bạn sẽ không thể tiếp tục nhận thư của người khác, những thư đã đọc sẽ chuyển thành màu xám, có thể chọn "Tự động xóa thư trống" để dọn dẹp hòm thư.

alt Gửi thư

1. Mở giao diện, chọn "Gửi thư", nhập "Người nhận", "Chủ đề" và nội dung thư, sau đó nhấp "Gửi thư". Người nhận phải có nhân vật trong cùng server.

2. Danh sách bạn bè mặc định sẽ hiển thị ở bên trái giao diện giúp bạn dễ dàng chọn đối tượng gửi thư.

alt

3. Gửi bạc và xu: phía dưới giao diện có ô nhập số bạc muốn gửi, nhấp "Gửi thư" để hoàn thành.

alt

4. Gửi vật phẩm: Nhấp chuột phải vào vật phẩm, sau đó chọn "Gửi" để hoàn thành. Chỉ có thể gửi các vật phẩm không khóa.

alt

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan