Võ lâm bí cảnh

Võ lâm bí cảnh là mảnh vỡ của không gian, bên trong đắc thiên độc hậu nên quái vật đều dị thường, đánh bại chúng sẽ có được rất nhiều exp. Trong thời gian sự kiện, người chơi đạt lv 15 trở lên có thể vào bí cảnh tương ứng với lv, cửa vào bí cảnh sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở huyệt động có khoảng lv tương ứng.

alt

Mở giao diện sự kiện chọn "Võ Lâm Bí Cảnh" có thể tìm thấy thông tin liên quan đến bí cảnh, cụ thể bí cảnh tương ứng với lv, thảm khảo hình dưới:

alt

alt

Thường - Võ Lâm Bí Cảnh

Mỗi nhân vật hàng ngày được miễn phí vào bí cảnh 2 lần, thời gian vào là số chẵn của 15 phút, thời gian duy trì là 45 phút (lấy thời gian trên giao diện hoạt động làm chuẩn).

alt

Train quái tại phụ bản nhận được rất nhiều EXP

alt

Giết Boss trong phụ bản có xác xuất nhận được trang bị

VIP - Võ Lâm Bí Cảnh

Người chơi VIP có thể kích "Võ Lâm Bí Cảnh" trên giao diện game để mở giao diện Võ Lâm Bí Cảnh VIP, sau khi chọn bội số exp kích "Lập tức vào" có thể trực tiếp vào Võ Lâm Bí Cảnh VIP, VIP LV khác nhau thì số lần vào và bội số có thể chọn cũng khác nhau.

alt

alt

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan