Trường Huấn Luyện

Quân doanh Lũng Tây là nơi chuyên luyện binh, tất cả binh sỹ vượt qua sát hạch của Tả Hữu Võ Vệ tại trại huấn luyện, được chọn làm tinh binh đều có thể tham gia trường huấn luyện, mục đích để chọn ra tinh binh cho trại tinh binh quân Tùy, cũng là để khích lệ quân sỹ nỗ lực thao luyện. Ai vượt qua thí luyện đều có được phần thưởng phong phú, quân doanh trên dưới đều lấy việc vượt qua khiêu chiến làm vinh dự, đều muốn được xông lên trước.

alt Phần thưởng hoạt động

Chiến thắng các chỉ huy trong Trường Thí Luyện, nhận được lượng lớn kinh nghiệm và các loại vật phẩm giá trị

alt Đẳng cấp tham gia

Cấp yêu cầu: lv45-59. Đơn, đội đều được ( gợi ý: nên đi theo đội)

alt Thời gian hoạt động

Mỗi ngày phụ bản mở một lần

alt Tham gia Trường Huấn Luyện

Trong trạng thái tổ đội, mọi thành viên trong đội thỏa mãn điều kiện đẳng cấp, tập trung vào phụ bản ở trại huấn luyện quân doanh Lũng Tây. Đội trưởng vào trước

alt

Vào tại Lũng Tây

alt

Vào nhanh thông qua tab sự kiện-khiêu-Trường Huấn Luyện


Đội trưởng đối thoại với NPC. Bắt đầu thử thách

Sau khi bắt đầu thử thách, trong phụ bản sẽ có 1 nhóm thủ vệ được triệu hồi theo một khoảng thời gian, tiêu diệt quyền thủ sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm, đồng thời sẽ có xác suất rơi ra những vật phẩm giá trị. Phụ bản chia làm 4 đợt. Sau 10 đợt sẽ xuất hiện Chỉ Huy tương ứng

Vũ Lâm Vệ (1)

Long Vũ Vệ (2)

Thần Uy Vệ (3)

Thiên Ngưu Vệ (4)

Khi hết thủ vệ để triệu hồi. Chỉ Huy sẽ xuất đầu lộ diện, đánh bại sẽ vượt qua ải

Chỉ huy Vũ Lâm (1)

 Chỉ huy Long Vũ (2)

Chỉ huy Thần Uy (3)

Chỉ huy Thiên Ngưu (4)

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan