Tích lũy online

Hoạt động tích lũy điểm, chỉ cần online đều đặn check vào ô, sẽ nhận được phần thưởng, đáng chú ý nhất là điểm hoạt bát, dùng điểm hoạt bát có thể mua được những vật phẩm hữu dụng trong shop

 Tích lũy online

Đăng nhập game, chọn icon Đăng kí để tích lũy

Tích vào ô tương ứng mỗi ngày

Lưu ý

- Ngày 1 hằng tháng sẽ reset số lần đăng nhập, đồng thời hủy tư cách nhận gói quà tháng trước

- Vào 04h00 sáng hằng ngày là thời gian reset

 Điểm hoạt bát

Mỗi ngày tích vào bảng đăng kí quý nhân sĩ sẽ nhận được 10 điểm hoạt bát.

Vào Shop (phía dưới bên phải khung) để mua vật phẩm

Chọn mua vật phẩm

Lưu ý

- Vật phẩm mua bằng điểm hoạt bát sẽ bị khóa

- Điểm hoạt bát không reset

Bách Sự Thông