Thử Luyện Sa Trường

Chinh chiến sa trường, sinh tử tiền tuyến! Thế cục Thiên Thủy hỗn loạn, liên quân Tùy cùng Đột Quyết phái trinh thám thăm dò, ngấm ngầm hành động, đại chiến sắp bùng nổ! Để binh sỹ hiểu rõ chiến thuật của Đột Quyết, lâm trận có thể bình tĩnh ứng phó, Nên điểm thí luyện sa trường đã được lập nên cho quân doanh Thiên Thủy. Trong trường thí luyện đều là tù binh Đột Quyết. Vượt qua thí luyện được trọng thưởng.

alt Phần thưởng hoạt động

Chiến thắng các chỉ huy trong Thử Luyện Sa Trường, nhận được lượng lớn kinh nghiệm và các loại vật phẩm giá trị

alt Đẳng cấp tham gia

Cấp yêu cầu: lv55-69. Đơn, đội đều được ( gợi ý: nên đi theo đội)

alt Thời gian hoạt động

Mỗi ngày phụ bản mở một lần

alt Tham gia Thử Luyện Sa Trường

Trong trạng thái tổ đội, mọi thành viên trong đội thỏa mãn điều kiện đẳng cấp, tập trung vào phụ bản ở trại huấn luyện quân doanh Thiên Thủy. Đội trưởng vào trước

Vào tại Thiên Thủy

Vào nhanh thông qua tab sự kiện-khiêu-Thử luyện Sa Trường

Đội trưởng đối thoại với NPC. Bắt đầu thử thách

Sau khi bắt đầu thử thách, trong phụ bản sẽ có 1 nhóm tinh binh được triệu hồi theo một khoảng thời gian, tiêu diệt tinh binh sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm, đồng thời sẽ có xác suất rơi ra những vật phẩm giá trị. Phụ bản chia làm 4 đợt. Sau 10 đợt sẽ xuất hiện Chỉ Huy tương ứng

Tinh binh Ưng Sư (1)

Tinh binh Bảo Sư (2)

Tinh binh Hồ Sư (3)

Tinh binh Lang Sư (4)

Khi hết tinh binh để triệu hồi. Chỉ Huy sẽ xuất đầu lộ diện, đánh bại sẽ vượt qua ải

Chỉ huy Ưng Sư (1)

 Chỉ huy Báo Sư (2)

Chỉ huy Hồ Sư (3)

Chỉ huy Lang Sư (4)

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan