Thần bí sư huynh

Quý nhân sĩ thân mến

Toàn thể quý nhân sĩ Độc Cô Cửu Kiếm có thêm hoạt động Thần bí sư huynh, đem lại nhiều phần thưởng hấp dẫn. 

 Nội dung hoạt động

Vào 19h00 hàng ngày. Thần bí sư huynh xuất hiện ngẫu nhiên ở các thành trong 10 phút. Quý nhân sĩ tìm được vị trí của 5 vị sư huynh này để trả nhiệm vụ sẽ nhận dc phần thưởng. Phải trả theo thứ tự Thần bí sư huynh 1, 2, 3, 4, 5. VD: hoàn thành nhiệm vụ sư huynh thần bí 1 mới có thể làm nhiệm vụ sư huynh thần bí 2, ...

Gặp NPC Thần Bí Sư Huynh ( 270-290) tất cả các thành lớn để nhận nhiệm vụ

Người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được các vật phẩm sau

NPC Thần bí sư huynh 1

Đại bổ hoàn lv1 x5

NPC Thần bí sư huynh 2

Thông tuệ hoàn x5

NPC Thần bí sư huynh 3

Đá cường hóa cao cấp x5

NPC Thần bí sư huynh 4

Tinh Diệu phù x2

NPC Thần bí sư huynh 5

Hòm bí kíp pet lv1 x1 

Vị trí các Thần bí Sư huynh theo thứ tự ở các thành

Sư huynh thần bí 1: Lạc Dương

Sư huynh thần bí 2: Thành Đô

Sư huynh thần bí 3: Hàng Châu

Sư huynh thần bí 4: Tây Thục

Sư huynh thần bị 5: Vị Thủy

 Hình ảnh các Thần bí sư huynh

Lưu ý

Mỗi tuần thực hiện nhiệm vụ 1 lần 

Tất cả phần thưởng nhận được đều ở trạng thái khóa

Cấp 20 trở lên mới nhận được nhiệm vụ

Bách Sự Thông