Thách đấu thú bảo vệ

Đào Hoa Đảo chia làm năm tầng, mỗi tầng đều có thú trấn thủ. Thú trấn thủ bình thường ẩn mình trong động, cứ cách 1 khoảng thời gian sẽ xuất hiện để kiếm ăn, nếu có duyên nhìn thấy thì có thể hàng phục chúng làm thú cưng.

Người chơi lv 25 trở lên, 21:00 thứ 7,CN hàng tuần (lấy thời gian trên giao diện hoạt động game làm chuẩn) có thể đến Đào Hoa Đảo khiêu chiến thú trấn thủ, đánh bại chúng có được Thú quý hiếm. Đến giờ thì thú trấn thủ sẽ được làm mới ngẫu nhiên trên bản đồ tương ứng.

alt

Tầng 1Tầng 2Tầng 3
altaltalt
Tên thú trấn thủ:

Hắc Sát Dã Trư Vương

LV:25

Bản đồ làm mới: tầng 1

Địa điểm làm mới: ngẫu nhiên

Tên thú trấn thủ:

Thiết Đề Linh Dương

LV: 35

Bản đồ làm mới: tầng 2

Địa điểm làm mới: ngẫu nhiên

Tên thú trấn thủ:

Thanh Nham Cự Giải

LV:45

Bản đồ làm mới: tầng 3

Địa điểm làm mới: ngẫu nhiên

 

Tầng 4Tầng 5
altaltalt

Tên thú trấn thủ:

Bò Cạp Hắc Tinh Đế Vương

LV:55

Bản đồ làm mới: tầng 4

Địa điểm làm mới: ngẫu nhiên

Tên thú trấn thủ:

Gấu Hắc Phong

Huyết Sát Lang Vương

(làm mới ngẫu nhiên 1 trong 2)

LV:65

Bản đồ làm mới: tầng 5

Địa điểm làm mới: ngẫu nhiên

 

Tầng 6
altaltalt
Tên thú trấn thủ:

Tuyết Vực Hổ Vương

Bạch Mi Đại Bàng

Thiên Niên Cự Quy

(làm mới ngẫu nhiên 1 trong 3)

LV:75

Bản đồ làm mới: tầng 6 

Địa điểm làm mới: ngẫu nhiên

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan