Sàn đấu thú

Hữu Thương Hội tiêu tốn mười vạn lạng bạc xây dựng Sàn Đấu Thú, nếu vượt qua thử thách có thể nhận được báu vật và nổi danh khắp thiên hạ.

alt Phần thưởng hoạt động

Chiến thắng các quái thú trong Sàn Đấu Thú, nhận được lượng lớn kinh nghiệm và các loại vật phẩm giá trị

alt Đẳng cấp tham gia

 Cấp yêu cầu: lv35-49. Đơn, đội đều được (gợi ý: nên đi theo đội)

alt Thời gian hoạt động

Mỗi ngày phụ bản mở một lần

alt Tham gia Sàn Đấu Thú

Trong trạng thái tổ đội, mọi thành viên trong đội thỏa mãn điều kiện đẳng cấp, tập trung vào phụ bản ở Giang Hoài, Vị Thủy, Tây Thục. Đội trưởng vào trước

alt

Vào tại ngoại thành ở các thành chính

alt

Vào nhanh thông qua tab sự kiện-khiêu-Sàn đấu thú

alt

Toàn đội tập trung trước phụ bản


Đội trưởng đối thoại với NPC. Bắt đầu thử thách

Sau khi bắt đầu thử thách, trong phụ bản sẽ có một nhóm quái thú được triệu hồi theo một khoảng thời gian, tiêu diệt quái thú sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm, đồng thời sẽ có xác suất rơi ra những vật phẩm giá trị. Phụ bản chia làm 4 đợt. Sau 10 đợt sẽ xuất hiện Chúa tể tương ứng

Sói (1)

Cá sấu (2)

Gấu (3)

Hổ (4)

Khi hết quái thú để triệu hồi. Chúa tể sẽ xuất đầu lộ diện, đánh bại sẽ vượt qua ải

Đầu sói (1)

 Thằn lằn (2)

Gấu khổng lồ (3)

Hổ trắng (4)

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan