Hoa Sơn Tuyết Liên

Độc Cô Cửu Kiếm có một hoạt động rất hấp dẫn, giúp tăng lượng kinh nghiệm, nội tức hiện có. Hoạt động Hoa Sơn Tuyết Liên sẽ phần nào giúp quý nhân sĩ tiến xa hơn trong con đường chinh phục giang hồ 

alt

Gặp NPC Cao nhân Hoa Sơn ( 270-290) tất cả các thành lớn 

Nhân vật từ LV20 trở lên mới có thể nhận hoạt động này:

  • Tuyết Liên lv1 : Cấp 20 trở lên và server kích hoạt kĩ thuật thế giới - tu hành 2
  • Tuyết Liên Lv2: Cấp 30 trở lên và server kích hoạt kĩ thuật thế giới - tu hành 3
  • Tuyết Liên Lv3: Cấp 50 trở lên và server kích hoạt kĩ thuật thế giới - tu hành 4


Nhận nhiệm vụ Tuyết Liên tương ứng với số level của quý nhân sĩ (1 ngày /1 lần)

Sau khi nhận nhiệm vụ, quý nhân sĩ nhận được hạt giống tương ứng

alt

Kết hợp hạt giống cùng KNB để mua vật phẩm trong shop Tuyết Liên sẽ đem lại rất nhiều kinh nghiêm và nội tức

alt

Mộc Tuyết Liên dùng để tăng Kinh Nghiệm

alt

Thủy Tuyết Liên dùng để tăng Nội Tức

Mua vật phẩm tương ứng

Bách Sự Thông