Hệ thống tầm bảo

Giả Phương Chân, bậc thầy sao chép của Bắc Chu trong đêm mưa được một người bịt mặt dùng số tiền lớn thuê, cả hai lên xe ngựa đến một tế đàn bí mật cách xa nghìn dặm để sao chép một tấm bản đồ dài rộng hàng thước. Đêm trước khi hoàn công mới được biết cố chủ muốn giết người diệt khẩu. Giả Phương Chân đem theo bản sao trốn khỏi tế đàn. Sau nhiều tháng ẩn náu bên ngoài mới trở về nhà thì phát hiện già trẻ lớn bé trong nhà đều bị giết chết, tức giận Giả Phương Chân đem bản đồ sao chép thành vạn phần, lưu truyền khắp thiên hạ.

Hào kiệt võ lâm sau khi nghiên cứu tỉ mỉ phát hiện ra đây chính là bản đồ kho báu Trung Nguyên hoàn chỉnh, sau 1 thời gian, võ lâm không ngừng tranh chấp thì rất nhiều bản sao của bản đồ này bị lưu lạc khắp nơi.....

Hệ thống tìm bảo của "Độc Cô Cửu Kiếm là hệ thống đặc sắc giúp quý nhân sĩ mau chóng thu lợi, lv 15 trở lên đều có thể tham gia tìm bảo. Nhấn hình"Giang hồ tầm bảo" ở phía trên giao diện game để mở giao diện tìm bảo.

alt

alt

alt Số lần tìm bảo

1. Người chơi đạt lv 15 trở lên, hàng ngày hệ thống sẽ tặng 1 lần miễn phí tìm bảo.

2. Nhân vật cấp 35 trở xuống vật phẩm có được từ  tầm bảo sẽ bị khóa

3. Người chơi VIP có thể tiêu KNB để thêm số lần tìm bảo.

alt

4. Giết quái, tinh anh, BOSS đều có cơ hội nhặt được bản đồ kho báu.

alt Bắt đầu tìm bảo

1. Nhấn "Bắt đầu tìm bảo" (tiêu hao 1 lần tìm bảo), bản đồ bên trái sẽ hiển thị hình cái cuốc nhỏ động đậy, phía trên bản đồ sẽ hiển thị số lần đào bới, trưng bày kho báu phía trên bên phải giao diện sẽ ngẫu nhiên trưng bày vật phẩm.

alt

2. Nhấn vào hình cuốc động đậy (tức đào bới) sẽ ngẫu nhiên có được vật phẩm trong trưng bày kho báu.

alt

alt Làm mới kho báu

1. Nếu không hài lòng với vật phẩm đang được trưng bày có thể nhấn "Làm mới" (tiêu hao xu) tiến hành làm mới, có xác suất xuất hiện kho báu lv cao, số lần đào bới cũng cũng tăng theo lv kho báu, số lần làm mới càng nhiều càng dễ xuất hiện kho báu lv cao.

alt

2. Kho báu bao gồm trang bị phẩm chất cao, Bảo Thạch, xu, bạc, exp, danh vọng, bang cống, nội khí, dược phẩm...

alt

Bách Sự Thông