Hắc quyền trường

Long Hổ Bang lập ra Hắc Quyền Trường nhằm thu hút anh hùng hào kiệt khắp nơi trong đó có cả nhưng cao thủ bí ẩn tới thách đấu, nếu vượt qua tất cả thử thách sẽ nhận được vô số kinh nghiệm và báu vật.

alt Phần thưởng hoạt động

Chiến thắng các Quán Quân trong Hắc Quyền Trường, nhận được lượng lớn kinh nghiệm và các loại vật phẩm giá trị

alt Đẳng cấp tham gia

Cấp yêu cầu: lv25-39. Đơn, đội đều được ( gợi ý: nên đi theo đội)

alt Thời gian hoạt động

Mỗi ngày phụ bản mở một lần

alt Tham gia Hắc Quyền Trường

Trong trạng thái tổ đội, mọi thành viên trong đội thỏa mãn điều kiện đẳng cấp, tập trung vào phụ bản ở 1 trong 3 thành chính (349, 358). Đội trưởng vào trước

alt

Vào tại các thành chính

alt

Vào nhanh thông qua tab sự kiện-khiêu-Hắc Quyền Trường

alt

Toàn đội tập trung trước phụ bản

alt

Đội trưởng đối thoại với NPC. Bắt đầu thử thách

Sau khi bắt đầu thử thách, trong phụ bản sẽ có 1 nhóm quyền thủ được triệu hồi theo một khoảng thời gian, tiêu diệt quyền thủ sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm, đồng thời sẽ có xác suất rơi ra những vật phẩm giá trị. Phụ bản chia làm 4 đợt. Sau 10 đợt sẽ xuất hiện Quán Quân tương ứng

altalt

Quyền thủ trung cấp (1)

Quyền thủ trung cấp (2)

altalt

Quyền thủ cao cấp (3)

Quyền thủ siêu cấp (4)

Khi hết quyền thủ để triệu hồi. Quán quân sẽ xuất đầu lộ diện, đánh bại sẽ vượt qua ải

altalt

Quán quân sơ cấp (1)

 Quán quân trung cấp (2)

altalt

Quán quân cao cấp (3)

Quán quân siêu cấp (4)

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan