Bản đồ

Mũi tên màu vàng trên bản đồ biểu thị phương hướng của nhân vật. Sau khi lập đội, tất cả thành viên đều được hiển thị bằng chấm tròn màu lam. Nhấn phím M để mở bản đồ và tìm vị trí NPC hoặc tại điểm cuối của tự động tìm được sẽ hiện thị chữ "Tìm" hình lá cờ màu vàng. Bản đồ được chia 2 kích cỡ nhỏ và lớn.

alt Bản đồ nhỏ

Phía trên sẽ hiện tên khu vực đang lưu trú.

Click "+", "-" trên bản đồ để phóng to thu nhỏ.

Các NPC trên bản đồ sẽ hiển thị như sau: NPC bạn bè hiện màu lục, NPC đối địch hiện màu đỏ. Người chơi có thể thông qua cài đặt để thay đổi hiển thị của NPC trên bản đồ.

alt

1.Khi nhận được thư, góc trái của bản đồ nhỏ sẽ hiển thị "Lưu ý thư mới".

3.Click "M" ở góc phải bản đồ nhỏ để mở bản đồ lớn.

2.Các nút xung quanh bản đồ theo chiều ngược kim đồng hồ tương ứng như sau: "Thư", "Đấu giá", "Giao dịch KNB", "Sự kiện", "Auto", "Sinh nhai giang hồ", "Bảng xếp hạng".

alt Bản đồ lớn

1. Click phím "M" hoặc nút "M" trên bản đồ nhỏ để mở bản đồ lớn.

alt

2. Bên phải bản đồ, có thể vào bản đồ thế giới, chọn NPC tại bản đồ hiện tại và lối thoát khỏi bản đồ...

3. Trên bản đồ lớn có thể tự nhập tọa độ để tìm đường.

4. Tại "Phân loại bản đồ" có thể xem các loại bản đồ: Bản đồ môn phái – thành chính – tự do.... Sau khi chọn loại bản đồ, click "Bản đồ hiện tại" và chọn xem bản đồ cùng loại khác.

5. Khu vực trong bản đồ đều có chú thích tên, lối thoát khỏi bản đồ là biểu tượng mũi tên trắng và tên bản đồ tiếp theo.

alt Bản đồ thế giới

Click "Bản đồ thế giới" ở góc phải để xem tất cả bản đồ trong game. Chọn 1 khu vực trong đó để xem bản đồ của khu vực đó.

alt

Bách Sự Thông

Tin tức liên quan