Bản đồ

Bản đồ

Mũi tên màu vàng trên bản đồ biểu thị phương hướng của nhân vật. Sau khi lập đội, tất cả thành viên đều được hiển thị bằng chấm tròn màu lam. Nhấn phím M để mở bản đồ và tìm vị trí NPC hoặc tại điểm cuối của tự...

Giao diện game

Giao diện game

Danh mục Chức năng Mô tả chi tiết 1 Hiển thị lượng tiền hiện có Đơn vị : đĩnh, lượng, bạc  2 Thanh thuộc tính nhân vật Tên, cấp độ, kình lực, sinh lực, nội lực, thể lực 3 Thanh thuộc tính đối...

Bối cảnh

Bối cảnh

Ngũ đại môn phái là một liên minh của năm môn phái lớn nhất thời bấy giờ tại Trung Nguyên. Hà cớ gì, những kẻ vang danh giang hồ, nổi tiếng cao ngạo lại đồng tâm hiệp lực trong một liên minh, chịu ràng buộc bởi những quy tắc, khép...