Cửu Dương Chân Kinh

Tổng quan

Tổng quan

Trong game Độc Cô Cửu Kiếm có 6 đại môn phái nổi tiếng là Dương Gia, T...

Trang bị phụ kiện

Trang bị phụ kiện

Với phiên bản mới Cửu Dương Chân Kinh, trong Độc Cô Cửu Kiếm sẽ xuất h...

Đầm Trùng Long

Đầm Trùng Long

Phiên bản Cửu Dương Chân Kinh mở ra một chân trời mới cho đông đảo quý...

Thất Thương Quyền

Thất Thương Quyền

Là môn quyền pháp trấn sơn của phái Không Động, nổi tiếng cùng với nhâ...

Thí luyện Đầm Độc

Thí luyện Đầm Độc

Đầm Độc chứa đầy hiểm nguy, các loài thú khát máu đều tập trung nơi đâ...

Càn khôn đại na di

Càn khôn đại na di

Bộ bí kíp tâm pháp thất truyền của Minh Giáo Tây vực, có khả năng di c...

Lãnh địa bang

Lãnh địa bang

Lãnh địa bang thể hiện thực lực bang, 1 bang lớn mạnh cần dựa vào công...

Ngoại giao bang

Ngoại giao bang

 Thêm bang liên minh hoặc bang địch Mở giao diện bang chọn "ngoại gia...